Iraq’s Full, Final and Complete Disclosure (“FFCD”) Regarding Chemical Weapons To theUnited Nations Special Commission (“UNSCOM”)

Na jaren geheimhouding is afgelopen vrijdag het belangrijke VN-rapport over Irak’s chemische wapenprogramma in de jaren ’80 openbaar geworden. Eerder weigerden opeenvolgende Nederlandse ministers het document zelfs vertrouwelijk ter inzage aan Kamerleden te geven. “Iraq’s Full, Final and Complete Disclosure (“FFCD”) Regarding Chemical Weapons To The United Nations Special Commission (“UNSCOM”)” was een belangrijke peiler in de bewijsvoering tegen de Nederlander Frans van Anraat, die vorig jaar in hoger beroep tot 17 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

De Campagne tegen Wapenhandel heeft de meest relevante delen van het rapport nu op haar website geplaatst omdat ze vindt dat het de hoogste tijd is dat er duidelijkheid komt over de betrokkenheid van buitenlandse leveranciers bij de opbouw van Irak’s gifgasproject onder Saddam Hoessein. Eerder al werd bekend dat Nederlandse handelaren – naast Van Anraat met name de bedrijven Melchemie en KBS – naar schatting zo’n 45 procent van de chemicaliën voor de productie van Irak’s gifgas zouden hebben geleverd. De nu geplaatste delen van de FFCD geven die leveranties in detail weer.

De Campagne tegen Wapenhandel blijft pleiten voor een alomvattend onderzoek naar de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven en politici bij de opbouw van Irak’s gifgasprogramma in de jaren ’80. De nu gepubliceerde delen van de FFCD kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Het rapport in delen (pagina’s 13-47, 100, 351, 353, 402 en 405 missen)

Hoofdstuk 1-3

Hoofdstuk 10

Hoofdstuk 12-14