Grondwet van de Europese Unie

Grondwet van de Europese Unie

Uit: ’t Kan Anders december 2003

Er ligt sinds de top in Griekenland een voorstel voor een nieuwe Europese grondwet klaar. Het is vooral een programma voor de globalisering van de vrije markt en het uitbouwen van een militair Europa. Heel absurd is het om in een grondwet te moeten lezen dat de Europese Unie landen zich ertoe verbinden “hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren.” Met andere woorden de defensiebegroting moet omhoog. Er kan overheidsgeld naar defensieonderzoek, iets dat voorheen onmogelijk was. Bovendien vallen onder de taken van een nieuw op te zetten Europees wapenagentschap: “De uitvoering van alle nuttige maatregelen om de industriële en technologische basis van de defensiesector te versterken.”

Zoals in ieder multinationaal handelsverdrag staat ook in dit document weer de zinsnede: “elke lidstaat kan de maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht voor de bescherming van de wezenlijke belangen van zijn veiligheid en die betrekking hebben op de productie van of de handel in wapenen, munitie en oorlogsmateriaal; (…).” Maar dit was toch geen handelsverdrag, maar een grondwet? Op zijn minst deze formulering gevolgd moeten worden door: “mits die staat zich houdt aan de Europese gedragscode wapenexporten,” maar ook dat ontbreekt.

Het klinkt misschien vreemd, maar deze grondwet is wel heel leesbaar. Doe dat! Lees daarbij over de mooie woorden heen en kijk naar de harde werkelijkheid. Het kan moeilijk worden volgehouden dat deze grondwet van Europa een lichtbaken in “de nieuwe wereld orde” maakt.

Als U na het lezen van de ‘grondwet’ nog twijfelt over het karakter dat Europa volgens zijn elite moet krijgen, lees dan verder in ‘Een veilig Europa in een betere wereld,’ van Javier Solana. Dit document werd eveneens tijdens de top in Griekenland op tafel gelegd. Het bevat de mooiste woorden, zorg voor de armen in de wereld en zo meer, maar ook een blijvende deelname aan de NAVO, versterking van de WTO en robuust militair optreden. De in beide documenten neergepende politiek leidt niet tot een sociaal Europa.

(Tijdens de EU top van december werd de grondwet niet aangenomen, maar dat betekent niet het militaire programma daarmee ook verdwenen is. Het zal verder worden uitgevoerd met of zonder grondwet.)

Visie Forum voor Vredesactie:
http://www.vredesactie.be/view.php?lang=nl&artikel=237

Bronnen: de Conventie ( http://european-convention.eu.int/docs/Treaty/cv00850.nl03.pdf )
en “A secure Europe in a better world,” Javier Solana, juni 2003 ( http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf )