Grote wapenbeurs in Londen

Van 7 tot 13 september vindt in London de DSEi plaats, een van de grootste wapenbeurzen van de wereld. Honderden wapenbedrijven komen daar hun producten demonstreren aan militaire delegaties uit de hele wereld, onder meer uit Algerije, Angola, Bahrein, Egypte, Kazachstan, Nigeria, Saudi-Arabië, India, Irak en Pakistan. Met steun van het ministerie van Economische Zaken presenteren Nederlandse bedrijven hun wapens in een speciaal Holland Paviljoen. De Britse Campaign Against Arms Trade protesteert tegen de beurs, onder meer met een muzikaal protest en een fietsdemonstratie.

Legalisering particuliere piratenbestrijding leidt tot grijs gebied
In de onderzoekspaper ‘Piraterij, private beveiliging en wapenexport‘ stelt de Campagne tegen Wapenhandel dat er regelgeving moet komen voor uitvoer van niet-dodelijke wapens, zoals laser- en geluidsgolvenwapens. Ook moet duidelijk worden hoe het beleid ten aanzien van uitvoer van wapens en munitie voor gebruik door particuliere beveiligers zich gaat ontwikkelen.

Crisis? Niet voor Thales
Defensiebedrijf Thales Nederland gaat voor ruim 21 miljoen euro militair materieel leveren voor korvetten van de Algerijnse marine. De korvetten zouden onder meer bedoeld zijn voor de bestrijding van Al-Qaida, hoewel niet bekend is dat deze organisatie over maritiem potentieel beschikt. Het is waarschijnlijker dat de aankoop gezien moet worden in het licht van de wapenwedloop tussen Algerije en buurland Marokko, dat de afgelopen jaren Nederlandse oorlogsschepen aanschafte voor 550 miljoen euro. Daarmee profiteert Nederland aan beide kanten van de wapenrace. Recent kreeg Thales ook exportvergunningen voor levering van militair materieel aan Taiwan en aan Indonesië.

Media over wapenhandel
Op 8 juli besteedde het NCRV programma Altijd Wat, met medewerking van de Campagne tegen Wapenhandel, aandacht aan het VN wapenhandelsakkoord met de vraag: Zal het verdrag de wereld echt veiliger maken?

In de Groene Amsterdammer van 7 augustus verscheen een lang artikel over de Nederlandse wapenindustrie onder de titel ‘Wij moeten een bedrijf draaiende houden’. De Campagne tegen Wapenhandel verleende journalist Wilfried Koomen medewerking bij het schrijven van dit artikel.

Wapenindustrielobby en Europese Unie
Op 19 december 2013 wordt in Brussel een Europese top over defensie, bewapening en wapenindustrie gehouden. Terwijl vredes- en mensenrechtengroepen voortduren oproepen om wapenexport strenger te laten controleren, wil de Europese Commissie de procedures voor exportvergunningen juist versoepelen, en subsidie vrijmaken voor de wapenindustrie. Adviezen over het te volgen beleid krijgt de Europese Commissie van de lobby van de wapenindustrie.

De Campagne tegen Wapenhandel vindt wapens geen producten voor de vrije markt, en onderzoek naar nieuwe wapens geen goede investering in technische innovatie. Samen met onze partners van het European Network Against Arms Trade besteden we de komende tijd extra aandacht aan Europa’s Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid en het wapenindustriebeleid. Wij willen een Europa dat tradities ontwikkelt waar we trots op kunnen zijn: in diplomatie, in ontwapening, in conflictpreventie en ontwikkelingssamenwerking. Op onze website hebben we een overzicht geplaatst van onze artikelen en rapporten over de EU en wapenbeleid. Ook is er een bladzij met informatie over de Europese lobby van de wapenindustrie en een bladzij met links naar de meest relevante EU documenten.

Help ons de wapenlobby stoppen!
We hebben geen dure directeur, geen bonusregeling, geen sjiek kantoorpand en geen glossy presentatie. Elke eurocent wordt ingezet voor onderzoek en actie tegen wapenhandel. Steun ons met een gift op rekening 390 40 73 80 tnv Campagne tegen Wapenhandel, Amsterdam

Meer wapenhandelnieuws op onze Facebookpagina

Steun Stop Wapenhandel

Doneer