Shir Hever: De militaire betrekkingen tussen Nederland/EU en Israel

Maandagavond 4 juli 2016 organiseert Stop Wapenhandel samen met de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina, DocP en het NPK een avond over de militaire betrekkingen tussen Nederland en Israël. De avond zal worden ingeleid door de Israëlische journalist Shir Hever.
Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam, aanvang 20.00H

De wapenindustrie is een belangrijk deel van de Israëlische economie. Per hoofd van de bevolking is Israël de grootste wapenexporteur en van een wapenexportbeleid is nauwelijks sprake. De wapenindustrie, de staat, het leger, het bedrijfsleven en de wetenschap zijn nauw met elkaar verbonden in Israël.

Nederland en de EU spreken zich wel uit tegen de bezetting en de schendingen van internationaal recht en mensenrechten, maar dragen tegelijkertijd bij aan de Israëlische militaire industrie door aankoop van militaire producten en het verstrekken van Europese ‘innovatiesubsidies’ aan dubieuze wapenproducten als Elbit. Op deze avond zullen we bespreken hoe de militaire relaties tussen Nederland/EU en Israël bijdragen aan het in stand houden van de bezetting van Palestina. Wat is onze verantwoordelijkheid? En wat kunnen we hieraan doen? Duidelijk is dat militair optreden geen uitweg biedt in het Palestijns-Israëlische conflict en de afgelopen decennia veel leed heeft veroorzaakt.

Shir Hever is werkzaam bij het Palestijns-Israëlische onderzoeksbureau Alternative Information Center (AIC) en heeft een grote lijst van publicaties op zijn naam staan over de politieke economie van de bezetting. Hever stelt dat de bezetting Israël veel geld kost, maar tegelijkertijd ook veel geld oplevert. Een van de manieren waarop het conflict Israël geld oplevert is de verkoop van ‘combat proven’ militaire producten die gebruikt zijn in Gaza of op de Westelijke Jordaanoever.

Na de inleiding van Hever zal het rapport van Stop Wapenhandel over de militaire relaties tussen Nederland en Israël gepresenteerd worden. Aaneensluitend zal SRP een verhaal houden over verweving van Israëlische universiteiten met het militair-industrieel-complex en de noodzaak van een academische boycot.

Afsluitend zal er ruimte zijn voor vragen en debat.