Achter de schermen bij de wapenlobby, die kansen ruikt nu de EU op grote schaal militaire programma’s financiert