El capital català que construeix l’Europa fortalesa