Els països més rics destinen 30 vegades més recursos a la despesa militar que al finançament per al clima

Steun Stop Wapenhandel

Doneer