Fler än någonsin på flykt – EU:s antimigrationskostnader ökar