Så bidrar svenska pensionspengar till teknik för gränsövervakning