Small talk není oslavou nakupování, ale léčbou osamělosti