Våpenprodusenter profitterer på krig og flyktningene som rømmer fra krigen

Steun Stop Wapenhandel

Doneer