Våpenprodusenter profitterer på krig og flyktningene som rømmer fra krigen