Indonesie Week 2004

Indonesie Week 2004

16 – 24 OKTOBER 2004
EEN INFORMATIEF EN CULTUREEL FESTIVAL

Wat is de Indonesië Week?
Indonesië Week is een jaarlijks terugkerende Indonesische activiteitenreeks. Een informatief en cultureel festival dat sinds 2002 elk jaar in de derde week van de maand oktober wordt gehouden.

Een week lang worden er op verschillende plaatsen in Nederland informatieve bijeenkomsten, debatten, workshops, maar ook culturele activiteiten als filmavonden en tentoonstellingen georganiseerd.

Het doel van de Indonesië Week is om gezamenlijk het Nederlandse publiek te informeren over de actuele maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in de Indonesische archipel.

Verder verschaft de week een podium voor organisaties uit Indonesië en de verschillende instellingen in Nederland die zich algemeen op Indonesië richten – of juist op specifieke onderwerpen of bevolkingsgroepen in de Indonesische archipel – om hun werkzaamheden onder een breder publiek te brengen, toe te lichten, of bekend te maken.

Picket Line

“Geen Korvetten naar Indonesië”

Datum : Zaterdag 23 oktober 2004
Plaats : op de Dam
Tijd : 12.00-14.00.

Indonesia House-Aceh Peace Alliance, de Campagne Tegen Wapenhandel, en XminY voeren momenteel gezamenlijk een campagne tegen het voornemen van de Nederlandse regering om korvetten te leveren aan Indonesië. De Picket Line is bedoeld om deze kwestie onder de publieke aandacht te brengen. Tijdens de actie zullen pamfletten en briefkaarten worden verspreid. Verder zal het worden verlevendigd door de Wayang Aksi poppen die eerder in die week werden vervaardigd. Organisatoren: Indonesia House, Campagne tegen Wapenhandel, XminY Solidariteitsfonds

Voor het hele programma….

Activiteiten