Militaire doorvoer


Nederland is een belangrijk doorvoerland, ook voor wapens en munitie. Voor de doorvoer van wapens moet een vergunning worden aangevraagd, tenzij het een zending betreft die afkomstig is van bondgenoten. Of inderdaad voor alle wapendoorvoer een vergunning wordt aangevraagd wordt door de douane slechts zeer steeksgewijs gecontroleerd.

Artikelen en rapporten

Dossier "Doorvoer wapens naar Eritrea"

Jaaroverzichten meldingen doorvoer (vanaf 2005)

Kamerstukken

Overige documenten en links