Initiatiefnota D66/PvdA niet toereikend

Amsterdam 11 april 2015 — Op 13 april houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de initiatiefnota wapenexportbeleid ‘Wapens en Principes’ van D66 en PvdA. Stop Wapenhandel schreef een reactie op de initiatiefnota en spreekt hierover tijdens de rondetafel.

Volgens Stop Wapenhandel moeten vrede, veiligheid en mensenrechten centraal staan in het wapenexportbeleid. Dat betekent: geen wapenexport naar arme landen, ondemocratische regimes en landen in conflictgebieden.

Europese harmonisatie van het wapenexportbeleid is alleen zinvol als het hieraan bijdraagt.

In de Initiatiefnota van D66 en PvdA wordt een geharmoniseerd Europees wapenexportbeleid voorgestaan, zodat een gelijk speelveld ontstaat voor de wapenindustrie, en zich een meer eenduidig Europees buitenlands beleid vormt. Stop Wapenhandel vreest dat meer Brusselse bevoegdheid over wapenexport alleen haalbaar zal blijken als de laagste norm de gemeenschappelijke EU-norm wordt. Daarmee wordt het paard achter de wagen gespannen. Het stimuleren van wapenexport uit economische overwegingen vindt Stop Wapenhandel zeer onverstandig.

‘Wapens zijn geen bloembollen of zuivelproducten, wapenhandel is geen vrijblijvende economische bezigheid’. zegt Wendela de Vries van Stop Wapenhandel. ‘Eenmaal geleverde wapens verdwijnen niet, maar leiden een lang leven en kunnen overal weer opduiken. Bondgenoten van vandaag kunnen de vijand van morgen zijn, zoals de geschiedenis leert.’
Stop Wapenhandel pleit voor voorzichtigheid bij het overhevelen van wapenexportcontrole naar het Europees niveau ten koste van nationale parlementaire controle. Het zou beter zijn om met kleine stappen de huidige werkwijze te versterken, waarbij nationale beslissingen in de Brusselse ambtelijke werkgroep voor Conventionele Wapens (CoArm) worden geëvalueerd en zo mogelijk geharmoniseerd.
 

Steun Stop Wapenhandel

Doneer