Oorlogsdreiging vraagt om wapenembargo India en Pakistan

Op het moment is er sprake van snel oplopende spanningen tussen kernwapenstaten India en Pakistan, met wederzijdse militaire aanvallen. Beide landen zijn vaste klanten bij de Nederlandse wapenindustrie. De afgelopen tien jaar kocht Pakistan voor bijna 90 miljoen euro Nederlandse wapens, India voor bijna 40 miljoen euro.

Veruit de grootste exportvergunning behelst de uitvoer van twee grote patrouillevaartuigen, ook geschikt voor offensief militair optreden, naar Pakistan in 2017.

Twee landen die balanceren op de rand van oorlog met elkaar mogen niet de beschikking krijgen over meer wapens. De steeds verder oplopende spanningen, en de daadwerkelijke wederzijdse militaire aanvallen, vragen om een onmiddellijk moratorium op Nederlandse wapenexport naar India en Pakistan: het bevriezen van bestaande wapenexportvergunningen en het niet afgeven van nieuwe vergunningen. Daarnaast zou de Nederlandse regering met spoed moeten pleiten voor een internationaal wapenembargo.

Lees meer : Overzicht Nederlandse wapenexport naar India en Pakistan 2008-2017