Joint Strike Fighter; de race is nog niet gelopen – juni 2008

Nu stoppen met de JSF scheelt 6 miljard Euro. En wat moet Nederland eigenlijk met dit extreem dure gevechtsvliegtuig?

De kostenoverschrijdingen zijn absurd, maar de vraag welke militaire taken de JSF zou moeten krijgen worden door regering en parlement nauwelijks beantwoord. Het toestel is gebouwd voor aanvalsoorlogen in verrre buitenlanden. Welk land wil Nederland ermee aanvallen? China soms? Iran? En is dat waar onze krijgsmacht voor dient?

Samen met het Antimilitaristisch Onderzoekskollektief AMOK heeft de Campagne tegen Wapenhandel een onderzoeksdossier over de JSF samengesteld. Met artikelen over de businness case, de miltaire visie op JSF-inzet, de nucleaire taak, en een chronologie en bibliografie. Juni 2008

Download Onderzoeksdossier JSF