JSF – nee – Nucleaire wapens

 

Nucleaire wapens

De regering is uiterst zwijgzaam over de kernwapentaak van de JSF. Op een vraag uit de Tweede Kamer “Ligt het in de bedoeling om de JSF de huidige NAVO nucleaire taak van de F-16 over te laten nemen?” antwoordde de minister in 2002 “Ja.” Dat is alles wat er op dit moment officieel bekend is.

Op de militaire vliegbasis in Volkel in Noord-Brabant liggen nog altijd Amerikaanse kernwapens, die kunnen worden afgeworpen met F-16’s. Het zijn ouderwetse vrije-val bommen van het type B-61. Nederlandse piloten zijn speciaal opgeleid om ze boven vijandelijk gebied te kunnen droppen. De – vermoedelijk 20 kernbommen in Nederland worden bewaakt door Amerikanen.

De B-61 kernbom, op de achtergrond een F-16. Dezelfde bom zal ook vanuit een JSF kunnen worden afgeworpen.

De bommen liggen in speciale bunkers onder vliegtuighangars verspreid over de basis. Als de NAVO daartoe besluit, kunnen ze rechtstreeks uit de kelders worden getakeld en onder de vliegtuigen gehangen.

Het Bulletin of the Atomic Scientists schrijft er over:

De Verenigde Staten hebben naar schatting 500 niet-strategische kernwapens klaar voor gebruik en 790 extra in voorraad. Hiervan zijn naar schatting 350 B-61 bommen gestationeerd op acht militaire basis in zes Europese landen. Volgens de huidige plannen zal een deel van de F-35 JSF vanaf 2012 geschikt zijn voor het afwerpen van kernbommen. Het JSF programma heeft een “initial nuclear certification requirements plan” (dat is het verkrijgen van goedkeuring om kernwapens te mogen afwerpen. Red.) afgesloten in 2004, met verdere procedures voor het geschikt maken voor kernbommen is in 2005 begonnen. Bron: U.S. nuclear forces 2006. R.S. Norris and H.M.Kristensen, Bulletin of the Atomic Scientists

Officieel zegt de regering te kunnen ‘bevestigen noch ontkennen’ dat er Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied liggen. Omdat er een groot maatschappelijk belang is bij openbaarheid, hebben ‘burgerinspectieteams’ verschillende keren in acties van burgerlijke ongehoorzaamheid de basis bezocht om vast te kunnen stellen wat er nu eigenlijk echt gebeurt. Op de foto zie je vredesactivisten op een vermoedelijke kernwapenbunker.