Kaarten tegen financiering korvetten levering

Kaarten tegen financiering korvetten levering

Bestel een pakketje kaarten voor vrienden, collega’s etc. Geef uw naam, adresgegevens en het aantal gewenste kaarten aan ons door en wij zorgen ervoor dat u de kaarten thuisgestuurd krijgt.

U kunt ook digitaal tekenen.

Geachte directie van
ING, Rabobank en Atradius,

Ik ben zeer bezorgd over de levering van twee korvetten aan Indonesië. Dergeliijke schepen zijn in het verleden ingezet tegen de burgerbevolking, ondermeer in Atjeh.

Het kopen van dure oorlogsschepen is bovendien ongepast in een land waar tientallen miljoenen mensen onder de armoede grens leven.

Ik wil U dringend vragen om u terug te trekken uit de financiering van deze levering.

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Handtekening

( ) ik wil .. actiekaarten ontvangen
( ) ik wil geen informatie meer ontvangen n.a.v. deze actie.

Wapenverkoop op krediet

Nederland geeft krediet aan ontwikkelingslanden die in ons land wapens willen kopen. Voor de defensie-industrie is dit een prachtige regeling. De Nederlandse overheid staat financieel garant als het land het krediet niet terug kan betalen.

De exportkredietregeling wordt namens de overheid uitgevoerd door Atradius. Indonesië heeft een krediet ontvangen voor de aankoop van twee korvetten. Bij deze levering zijn ook de ING en RABObank betrokken. Het gaat om maar liefst 500 miljoen euro.

Camapgne tegen Wapenhandel vindt dat er geen exportkredieten verstrekt moeten worden voor wapenhandel. Exportkredieten stimuleren wapenhandel en leiden tot hogere militaire uitgaven in de wereld. Geld dat beter besteed kan worden aan armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs.

Stuur deze kaart voor 15 januari 2006 op aan de Campagne tegen Wapenhandel. Wij zorgen ervoor dat de kaarten bij ING, Rabobank en Atradius worden aangeboden.

Geen wapens naar Indonesië Activiteiten