Kamer- en regeringsstukken

Antwoord van de minister van Financiën op Kamervragen over exportkredietverzekeringen (EKV) voor militaire transacties – september 2007

Brief Campagne tegen Wapenhandel en Evert Vermeer Stichting nav Kamerbriefing Financiën – 29 augustus 2007

Kamervragen Van Velzen en Irrgang (SP) over wapenexport met behulp van exportkredietverzekeringen – 3 juli 2007

Brief minister van Financiën aan de Tweede Kamer over toekenning van schuldenkwijtschelding aan de OS-begroting – 12 juni 2007

Evaluatie exportkredieten, Ministeries van Financiën en Economische Zaken – 12 februari 2007

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën: 250 miljoen euro extra voor herverzekeren exportkredietrisico Indonesië – 24 augustus 2006

Kamervragen Van Velzen (SP) over exportkredieten en obligoruimte – 17 maart 2006

Brief Staatssecretaris van Economische Zaken over de relatie tussen de exportkredietverzekering (EKV), sondages en wapenexportvergunningen- 17 juni 2005

Rapport onderzoek recuperatiebeleid, Ministerie van Financiën – maart 2005

Brief Staatssecretaris van Defensie over vordering Atradius op RDM-T – 28 oktober 2004

Kamervragen Van der Laan (D66) over o.a. exportkredietverzekering leverantie korvetten Indonesië – 13 september 2004

Kamervragen Van Bommel (SP) over exportkredietschulden van Irak – 28 juli 2004

Brief Ministerie van Financiën over de techniek van exportkredietverzekering – 25 juni 2004

Risicodracht Evaluatie exportkredietverzekering 2004, Ministeries van Financiën en Economische Zaken – mei 2004

Brief Ministerie van Economische Zaken over o.a. exportkredietverzekeringen – 10 februari 2004

Kamervragen Van Velzen (SP) over oa exportkredietverzekering leverantie korvetten Indonesië – 22 januari 2004