Kamerdebat wapenexport o.a. over Jordanië – Persbericht

4 juni 2018 – Aanstaande woensdag debatteert de Tweede Kamer met de ministers Blok en Kaag over het Nederlands wapenexportbeleid. Op de agenda staan onder meer wapenexportvergunningen voor Jordanië en Egypte, beiden goede klanten van Nederland. Ook zal de Kamer twee brieven van de ministers bespreken.

Jordanië is een grote afnemer van Nederlandse tweedehands wapens en kocht in de periode 2008-2017 voor 173,29 miljoen euro Nederlandse wapens, waaronder pantservoertuigen, F-16 gevechtsvliegtuigen en Maverick lucht-grondraketten. In het land zijn op dit moment grote straatprotesten tegen door het IMF voorgestelde prijsverhogingen. De bevolking van Jordanië zou wellicht meer gebaat zijn bij lagere belasting en minder militaire uitgaven. Het IMF stelt nooit voorwaarden aan militaire uitgaven. Nederland moet zich afvragen of meer wapenexport naar het land in het belang van de bevolking is, en of de Jordaanse bevolking democratische invloed op dit soort keuzes heeft.

Egypte koopt in Nederland radarapparatuur voor zijn in Frankrijk bestelde marineschepen. De Egyptische marine is onder meer betrokken bij de zeeblokkade van Jemen, die leidt tot grote voedseltekorten in het land. Bezwaar tegen deze exportvergunning, aangetekend door Stop Wapenhandel, Pax en PILP (Public Interest Litigation Project) werd na een ellenlange procedure doorverwezen naar een andere rechtbank. Het materieel was toen het land al uit. Of vergunningverstrekking voor deze export correct is verlopen is daardoor niet juridisch getoetst.

Minister Blok beantwoorde een Kamervraag of de export van niet-vergunningplichtige communicatie-apparatuur voor Saoedische tanks voorkomen kan worden. De minister zegt dat deze vermoedelijk niet op de lijst van vergunningplichtige goederen* kan worden opgenomen. Maar dat is niet precies wat de Kamer heeft gevraagd. De minister kan de export wel degelijk voorkomen door een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië in te stellen: ook niet-vergunningplichtige goederen met een militaire bestemming kunnen dan worden tegengehouden. Dat de minister geen embargo wil vanwege relaties met Saoedi-Arabië zou onderwerp van debat in de Kamer moeten zijn.

Minister Kaag gaf op verzoek van de Kamer een reactie op de 10e plaats die Nederland toekomt als wapenexporteur. Volgens Stop Wapenhandel stelt het SIPRI terecht dat Nederland een grote bijdrage levert aan de internationale wapenhandel, daarover publiceerden we Dutch arms export and SIPRI ranking

Het debat aanstaande woensdag werd eerder uitgesteld door het aftreden van minister Zijlstra. Voor het debat schreef Stop Wapenhandel toen samen met Pax een brief aan de Tweede Kamer

*) Wassenaar Arrangement

 

..

Steun Stop Wapenhandel

Doneer