Antwoorden op de vragen van het lid Karimi, 8 april 2004

 


Zie ook artikel in NRC-Handelsblad 3 mei 2004

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Karimi, die mij werden toegestuurd op 8 april 2004 onder nummer 2030412500.

1

Bent u bereid de vertrouwelijke notitie met een overzicht van de sinds 1996 opgelegde catch-all-beschikkingen geanonimiseerd (zonder namen van bedrijven) te openbaren?(1) Zo neen, bent u dan bereid de Kamer informatie te verstrekken omtrent de aantallen catch-alls, om welke producten het gaat, en naar welke bestemmingslanden wordt geëxporteerd?

Antwoord:

Een belangrijke reden voor de vertrouwelijkheid van het aan de Kamer aangeboden overzicht is gelegen in het feit dat de namen van de bedrijven die met de oplegging van een catch-all zijn geconfronteerd expliciet in het overzicht vermeld zijn. Om die reden heb ik er voor gekozen op het vertrouwelijk overzicht de criteria toe te passen die gehanteerd worden bij verzoeken om informatie over (wapen)export op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. In concreto betekent dat dat bedrijfsnamen uit het overzicht zijn verwijderd en dat de omschrijving van de goederen zo is aangepast, dat ze niet tot een bedrijf zijn te herleiden.

Uit het overzicht zijn ook verwijderd alle catch-all’s voor goederen en eindbestemmingen die tegelijkertijd aan de vervoerders van de hoofdexporteur zijn opgelegd.

(w.g.) mr. L.J. Brinkhorst Minister van Economische Zaken

Bijlage:

Geanonimiseerd openbaar overzicht opgelegde Catch-All beschikkingen 1996-2004

 

Datum Product Land van bestemming Vergunning
aangevraagd
Vergunning
verlening
Opmerkingen
08-08-2003 Meetapparatuur India Nee. Catch-all ingetrokken  01-12-2003  
           
21-11-2002 Visueel inspectie-systeem Iran Sondage
21-10-2002
  Firma heeft expliciet aangegeven af te zien van levering
           
20-11-2002 Koelsysteem Pakistan Sondage
11-11-1999
  Firma heeft expliciet aangegeven af te zien van levering
           
16-07-2002 4 ovens Pakistan Nee    
           
12-12-2001 Diverse typen lagers Pakistan Nee    
           
14-08-2001 9.000 O-ringen Pakistan Nee    
           
02-12-1999 2 koelsystemen India Sondage
11-11-1999
  Firma heeft expliciet aangegeven af te zien van levering
01-09-1999 Onderdelen voor een stoomturbine  India Sondage
09-08-1999
  Firma heeft expliciet aangegeven af te zien van levering
           
02-04-1999 1000 kg titanium buizen en staven van titanium en tungsten  Pakistan Nee    
           
27-10-1998 Microscoop India Nee. Catch-all ingetrokken op 15-02-99  
           
06-08-1998 Microscoop India Sondage
06-10-1996
Vergunning geweigerd  
           
04-08-1998 26.600 kg iso-propyl alcohol Syrië 17-10-2000
en
18-08-1998
Afgewezen
05-01-2001
en
31-08-1998
Vergunningaanvraag in 1998 en 2001 naar verschillende eindgebruikers
Bezwaarschrift ingediend
           
21-07-1998 Roestvrijstalen  pijpen Pakistan     Goederen zijn retour leverancier gegaan
           
12-12-2001 Delen van een luchtcompresssor Pakistan Sondage
03-12-2001
  Firma heeft expliciet aangegeven af te zien van levering
           
29-03-1999 Hoge-druk compressor Pakistan 25-05-1999 Afgewezen Bezwaarschrift afgewezen  in beroep (okt. 2003)
24-03-1998 Hoge-druk compressor via Italië naar Pakistan Nee    
           
10-02-1998 Onderdelen van schakelkasten voor hydraulische krachtmachines.
Zirkonium en molybdeen sputter targets
Pakistan Nee   Targets geretourneerd naar Oostenrijk
           
09-12-1997 100 staafjes Tantaal (10 kg) Pakistan Nee    
 
           
26-09-1997 Partij chemische producten Pakistan Nee    
           
11-06-1997 6 Smeltkroezen  en staven en buizen van roestvrij staal, messing en aluminium Pakistan Nee    
           
08-10-2000 8 roestvrijstalen drukvaten Brazilië 08-10-2000 Afgewezen Vergunningaanvraag op basis CA 29-04-1997
29-04-1997 8 roestvrijstalen drukvaten Pakistan Nee    

1) Aanhangsel Handelingen nr. 1008, vergaderjaar 2003-2004

Khan overzicht

Steun Stop Wapenhandel

Doneer