Kernwapens: terugblik, afschrikking, ethiek en hoe nu verder?

6 juni 14.00H bezinningsmiddag Kerk en Vrede – Inleiding door Dr. Koos van der Bruggen met reactie door Mark Akkerman. Hierna kunnen de aanwezigen met de inleiders en elkaar in discussie gaan. U bent van harte welkom. Lokatie: PKN Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2 Utrecht

Dr. Koos van der Bruggen promoveerde aan de VU op nucleaire afschrikking, werkte 12 jaar bij het Rathenau-instituut, was coördinator van het onderzoek naar de Nederlandse bijdrage aan de inval in Irak en werkte voor het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie). Mark Akkerman is medewerker van Stop Wapenhandel.

Voorafgaande vindt ’s morgens om half elf in het PKN Dienstencentrum aan de Joseph Haydnlaan 2 in Utrecht de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van Kerk en Vrede.