Kies voor vredesbeleid!

Sinds de oorlog in Oekraïne begon, lijken veel politici te denken dat oorlogsvoorbereiding leidt tot vrede. Maar de beste manier om oorlog te voorkomen is te werken aan een vredesbeleid. Voor de komende verkiezingen doet Stop Wapenhandel samen met Kerk en Vrede een aantal voorstellen voor duurzame vrede. Bestel de flyer ‘Kies voor Vredesbeleid’ per tien bij info(at)stopwapenhandel.org ovv uw adres en ‘Flyer Vredesbeleid’ of download Kies voor Vredesbeleid om zelf te printen.

Kies voor vredesbeleid!

Investeer in een eerlijker toekomst

In een veilige wereld is minder reden voor conflict. Mensenrechten, milieu en eerlijke verdeling van welvaart moeten (ook) daarom leidend zijn in het beleid. Wij willen een eerlijke toekomst waar niet de rijkste landen de rest van de wereld overheersen alsof we nog in koloniale tijden leven. Het aanpakken van wereldwijde problemen als klimaatverandering gaat beter zonder opgeklopte vijandschap tussen landen.

Diplomatie en de-escalatie

Internationale betrekkingen zijn steeds meer gericht op confrontatie in plaats van op dialoog. Diplomatie wordt beschouwd als zwakte, zo blijkt ook in de Oekraïne-oorlog. Simpele schema’s van goed en kwaad zijn verleidelijk in onzekere tijden. Militair optreden lijkt een snelle oplossing te bieden voor complexe problemen en belangentegenstellingen. Maar conflicten los je niet op door met geweld de machtsverhoudingen te veranderen. Diplomatie en de-escalatie zijn de weg naar duurzame veiligheid en vrede.

Kernwapens weg

Er liggen 15 Amerikaanse kernbommen op vliegbasis Volkel. Kernwapens zijn gruwelijk, ze wissen in een klap hele steden uit en maken gebieden voor generaties onleefbaar. Hulpverlening na een aanval met kernwapens is vrijwel onmogelijk door de grote vernietiging en de radio-actieve straling. Het risico dat ze worden ingezet door een menselijke fout, miscommunicatie of een doordraaiende regering is levensgroot en onacceptabel. De enige veilige optie is nog steeds: kernwapens de wereld uit.

Geen versoepeling wapenexportbeleid

Regels om de wapenhandel aan banden te leggen worden onder druk van de militaire industrie afgebroken. Daardoor zullen meer wapens belanden bij mensenrechtenschenders, ondemocratische regimes en oorlogszuchtige landen. De wapenindustrie wil zoveel mogelijk vrijheid van handelen en zit letterlijk bij de regering aan tafel bij het ontwikkelen van het militaire beleid. Dat een commerciële partij het beleid zo direct meebepaalt is ondemocratisch en gevaarlijk. Aan deze praktijk moet een einde komen. Wapenhandel en wapenproductie moeten juist beperkt worden.

Militaire uitgaven omlaag

De emoties die de afschuwelijke oorlog in Oekraïne oproept worden gebruikt om versneld de militaire uitgaven te verhogen. Door te suggereren dat Rusland, of anders China, Europa wil veroveren, weten krijgsmacht en wapenindustrie een steeds groter deel van de overheidsuitgaven voor oorlogsvoorbereiding te bestemmen. Maar wapens voorkomen geen oorlog. De militaire budgetten van de EU-landen waren voor het uitbreken van de Oekraïne-oorlog al viermaal zo hoog als die van Rusland. De Nederlandse militaire uitgaven zijn sinds 2014 meer dan verdubbeld. De oorlog in Oekraïne is er niet door voorkomen. Intussen zijn er tekorten in de zorg en het onderwijs en moeten we ons beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hoge militaire uitgaven vergroten niet de veiligheid maar gaan wel ten koste van menselijk welzijn en een veilige en leefbare planeet.

Laat je stem horen voor een vreedzame en duurzame toekomst. Roep politieke partijen op om te werken aan vredesbeleid!