Klimaat-kruisvuur

Verhoging NAVO uitgaven tot 2% BBP verergert de klimaatcrisis

In het rapport Climate crossfire – How NATO’s 2% military spending targets contribute to climate breakdown van Transnational Institute, Stop Wapenhandel en Tipping Point North South, wordt onderzocht wat de klimaat-impact is als alle NAVO landen hun militaire uitgaven verhogen tot 2% van hun BBP (waarvan minimaal 20% voor nieuwe wapens.) Deze doelstelling is in korte tijd algemeen geaccepteerd maar heeft geen enkele wetenschappelijke basis. Het contrast tussen de doelstelling van de NAVO en die van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) kan niet groter zijn. Het IPCC stelt dat de fossiele uitstoot in 2030 met 43% moet zijn verminderd om de temperatuurstijging onder de 1,5°C te houden. Een doelstelling die is gebaseerd op de best beschikbare wetenschap over het klimaat maar door de rijke landen grotendeels wordt genegeerd.

Door de NAVO 2% doelstelling wordt het nog moeilijker om de IPCC-doelstelling te halen. De verhoging van de militaire uitgaven zal leiden tot aanzienlijke toename van militaire fossiele uitstoot en ten koste gaan van budgetten voor financiering van klimaatbeleid.

Wat betekent de NAVO doelstelling precies voor de uitstoot van broeikasgassen? Wat zijn de financiële en ecologische gevolgen in het komende decennium? Hoe zal hoe de wapenindustrie hiervan profiteren?

Climate crossfire – How NATO’s 2% military spending targets contribute to climate breakdown

Published by Transnational Institute, Stop Wapenhandel, Tipping Point North South

Co-publishers Centre Delàs, IPPNW Germany

October 2023, 24 pages.

Full report – English

Summary – English

In het rapport Climate Crossfire wordt onder meer vastgesteld dat:

* De militaire fossiele voetafdruk van de NAVO steeg van 196 miljoen ton CO2-equivalent (tCO2e) in 2021 tot 226 miljoen tCO2e in 2023 – 30 miljoen ton meer in twee jaar, wat overeenkomt met ruim 8 miljoen extra auto’s.

* Als alle NAVO-leden tussen 2021 en 2028 de doelstelling van 2% van het BBP halen zal hun totale gezamenlijke militaire fossiele voetafdruk 2 miljard tCO2e bedragen.

* De Europese NAVO-leden moeten €1 biljoen extra uitgeven om de norm van 2% BBP te halen, ongeveer evenveel als de €1 biljoen die nodig is voor de Europese Green Deal.

*NAVO lidstaten exporteren wapens naar 39 van de 40 landen die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, waarmee het risico op gewapend conflict en onderdrukking toeneemt terwijl we middenin een klimaatcrisis zitten.

* De militaire uitgaven van de NAVO stegen tussen 2021 en 2023 van $1,16 biljoen naar $1,26 biljoen. Als alle 31 lidstaten hun militaire uitgaven verhogen tot 2% BBP zullen de totale uitgaven tussen 2021 en 2028 naar schatting 11,8 biljoen dollar bedragen.

* Van de 1,26 biljoen dollar militaire uitgaven van de NAVO-landen in 2023 kan twaalf jaar lang de klimaatfinanciering van 100 miljard dollar voor de meest kwetsbare landen worden betaald.

* Als elk NAVO-lid de doelstelling van 2% BBP voor militaire uitgaven zou halen, zou de NAVO tegen 2028 2,57 biljoen dollar extra uitgeven, genoeg om zeven jaar lang de kosten voor klimaatadaptatie van alle lage- en middeninkomens landen te voldoen (volgens schatting van UNEP, het Milieuprogramma van de Verenigde Naties).