Kritische analyse Nederlands Wapenexportbeleid gepubliceerd

Ondanks eerdere toezeggingen weigert de regering wapenexport naar dictaturen te stoppen. Daarmee geeft ze geen gevolg aan de lessen van de Arabische Lente. Dat schrijft de Campagne tegen Wapenhandel in haar vandaag gepubliceerde ‘Analyse Nederlandse wapenexport 2010’.

Op de foto: Op weg naar het Parelplein, Bahein, 17 februari 2011: een M113 en een YPR-765. Nederland leverde beide typen.

Vanwege de grote hoeveelheden Nederlandse wapens die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika wordt in deze analyse extra aandacht besteed aan de wapenhandel met ondemocratische regimes.

Op 21 december bespreken regering en parlement het Nederlands wapenexportbeleid in een Algemeen Overleg. De Campagne tegen Wapenhandel schreef een brief aan de betrokken Kamercommissies, samen met IKV Pax Chritsi en OxfamNovib. Dit debat is live te volgen via het digikanaal van de Tweede Kamer, van 13 tot 15 uur. Op 2 december heeft de regering in een brief aan de Tweede Kamer laten weten twee moties over het wapenexportbeleid niet uit te gaan voeren. Het gaat om de motie Van Dijk, die de regering verzoekt “geen wapenexportvergunning te verlenen aan landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden en waar geen vrije verkiezingen worden gehouden” en de motie El Fassed, die de regering verzoekt “geen vergunningen meer te verlenen voor uitvoer en doorvoer van wapens naar Saoedi-Arabië, zolang dit land geen betekenisvolle structurele hervormingen doorvoert”. De brief van de regering staat vol onzin en smoezen. We hopen dat de Kamerleden de regering op 21 december hierover kritisch aan de tand zullen voelen!

In de Tweede Kamer ontstond dit voorjaar commotie toen bleek dat door Nederland geexporteerde wapens werden ingezet tegen demonstranten in Bahrein.

De Campagne tegen Wapenhandel schreef hierover begin maart een brief aan de Tweede Kamer, samen met Amnesty Nederland, IKV Pax Christi en OxfamNovib. Ook schreven we een opiniestuk in de Volkskrant. Op 24 maart debatteerde de Tweede Kamer met de regering over het wapenexportbeleid.

Lees hier het verslag van dit Kamerdebat. De regering heeft hier een aanscherping van het wapenexportbeleid beloofd. Op 10 juli j.l. ontving de Kamer hierover een brief van staatssecretaris Bleeker, waarin hij een aantal verbeteringen aankondigde. De inhoud van de brief was nogal vaag. Desondanks worden kleine stapjes voorwaarts gezet en zijn een aantal goede moties van Kamerleden aangenomen. Lees hier de schriftelijke vragen van Kamerleden n.a.v. de brief van Bleeker, en de antwoorden van de staatssecretaris.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer