Van Velzen bepleit afschaffing exportkrediet wapenhandel

(Nieuwsbericht SP – 17 maart 2006)

De SP wil dat exporteurs van militaire goederen niet langer exportkredieten krijgen. De Nederlandse staat neemt met deze kredieten de risico’s van exporten aan instabiele of arme landen op zich. Tweede-Kamerlid Krista van Velzen vindt het onacceptabel dat de Nederlandse staat daarmee de bewapening van arme en instabiele landen steunt.

Nederlandse bedrijven die medische apparatuur willen leveren komen niet meer in aanmerking voor een dergelijke staatsverzekering, nu een zeer grote exportkredietverzekering is afgegeven voor de export van marineschepen aan Indonesië.
Van Velzen: “Het is absurd dat de Nederlandse staat liever de export van wapens stimuleert dan het exporteren van medische apparatuur. Een groot gedeelte van de mondiale schuldenlast is opgebouwd doordat armere landen niet konden betalen voor de geïmporteerde goederen. Waarom zouden wij dan het exporteren van wapens naar deze landen nog eens extra gaan bevorderen?”

Steun Stop Wapenhandel

Doneer