Nieuwe leveringen naar Indonesië

Nieuwe leveringen naar Indonesië

uit: ’t Kan Anders, nr. 3, 2005

In november verstrekte de Nederlandse overheidskredietverzekeraar Atradius Dutch State Business een kredietverzekering voor de verkoop van Thales wapentechnologie aan Indonesië. De technologie wordt geplaatst op een schip dat belast is met troepentransport, zowel in vredes- als oorlogstijd. In 2003 stelde toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer dat Nederland geen exportvergunning verstrekt voor leveringen die gebruikt kunnen worden bij troepentransport. Nu heeft Thales onder de nieuwe minister wel het groene licht gekregen.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer