Meer wapens, meer klimaatcrisis

Hoe de krijgsmacht bijdraagt aan onveiligheid

Publicatie, februari 2024

Militaire activiteiten veroorzaken naar schatting 5,5% van de mondiale CO2-uitstoot. Door lobby van het Pentagon zijn militaire activiteiten uitgezonderd van rapportage aan het secretariaat van het UNFCCC, de VN-klimaatconventie.

Driekwart van de militaire CO2-uitstoot komt door zware wapensystemen op fossiele brandstof. Wapenaankopen die nu worden gedaan bepalen de CO2-uitstoot tot ver na 2050.

De klimaatcrisis is voor de NAVO een militair-strategisch probleem. De oorzaken van de klimaatcrisis worden nauwelijks aangepakt, de gevolgen worden gemilitariseerd.

Behalve als vervuilers spelen militairen nog een rol in de klimaatcrisis: ze beschermen de exploitatie en het transport van grondstoffen ten behoeve van de fossiele economie, desnoods met geweld.

Groeiende militaire uitgaven leiden onvermijdelijk tot meer militaire CO2-uitstoot. In 2022 groeiden de militaire uitgaven wereldwijd tot $2.240 miljard, de groei in Europa was 13%. Nederland heeft voor 2024 €21,4 miljard begroot voor de krijgsmacht, dat is 40% meer dan in 2023.

Er is een andere kijk op veiligheid nodig, die niet eenzijdig is gebaseerd op militaire macht en afschrikking. Uitgangspunt van duurzame veiligheid is dat niet de gevolgen van onveiligheid met geweld moeten worden beheerst maar dat de oorzaken van onveiligheid moeten worden opgelost.

Naar publicatie Meer wapens, meer klimaatcrisis. Hoe de krijgsmacht bijdraagt aan onveiligheid.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer