Oproep aan de regering om bij Musharraf aan te dringen op nucleaire ontwapening

Oproep aan de regering om bij Musharraf aan te dringen op nucleaire ontwapening

Persbericht

Amsterdam/Groningen/Utrecht, 24 september 2004

Aanstaande maandag komt de Pakistaanse president Pervez Musharraf op bezoek bij koningin Beatrix, vice-premier Zalm en minister van Buitenlandse Zaken Bot. Recent maakte president Musharraf bekend dat Pakistan zijn kernwapenarsenaal verder zal opwaarderen. Deze bekendmaking is verontrustend en maakt een serieuze vredesdialoog met India erg ongeloofwaardig.

Greenpeace Nederland, Campagne tegen Wapenhandel, het Project over Europese Nucleaire Non-proliferatie (PENN-Nl), World Information Service on Energy (WISE) en het Documentatie en Onderzoekscentrum Kernenergie (Laka) vragen in een brief aan de betreffende bewindslieden er bij president Musharraf op aan te dringen om samen met India te werken aan nucleaire ontwapening en het Nederlandse beleid ten opzichte van Pakistan te wijzigen wanneer Pakistan niet serieus werkt aan nucleaire ontwapening.

Vorig jaar heeft Nederland het wapenembargo tegen Pakistan opgeheven. De vijf maatschappelijk organisaties zijn van mening dat dit niet past in het Nederlandse non-proliferatiebeleid. Binnen het door Nederland ondertekende Non-proliferatie Verdrag beloven de kernwapenstaten te ontwapenen en anderen geen kernwapens te ontwikkelen. Pakistan is geen NPV-lid, en heeft mede op basis van Nederlandse kennis kernwapens ontwikkeld. Export van militaire en dual-use goederen naar dit land versterken de wapenwedloop en positie van Pakistan als nucleaire macht. ‘Vriendschappelijke’ banden met Pakistan zijn volgens de vijf organisaties onverantwoord zolang het land zijn kernwapenarsenaal niet ontmantelt. Zij verzoeken daarom met klem het wapenexportbeleid ten aanzien van zowel Pakistan als India te herzien en geen exportvergunningen voor strategische goederen te verstrekken.

De organisaties verbazen zich dat de Pakistaanse regering genoegen neemt met een publieke schuldbekentenis van A.Q. Khan, terwijl hij verantwoordelijk was voor het verspreiden van nucleaire kennis en materiaal naar Iran en Libië en waarschijnlijk ook Noord-Korea. Veel specialisten op dit gebied vinden het moeilijk te geloven dat Khan volledig buiten medeweten van topregeringsfunctionarissen om zou hebben gehandeld.

In twee recente brieven aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Buitenlandse Zaken dat er geen nieuwe feiten zijn te melden met betrekking tot de Zaak Khan. De afgelopen maanden zijn echter veel nieuwe feiten over Khan en de proliferatie van nucleaire technologie bekend geworden. Daarom vinden de organisaties het eerdere standpunt van de Nederlandse regering onhoudbaar. Pas nu zijn de vergaande consequenties van de verspreiding van de indertijd door Dr. Khan uit Nederland meegenomen kennis van ultracentrifuge-technologie, alsook het netwerk van toeleveranciers daarvoor, duidelijk geworden. Zie bijvoorbeeld het thans lopende proces tegen Khan’s oude studievriend Henk S. De organisaties zijn va

Gezien de tot nog toe gematigde Nederlandse benadering van de regering van Pakistan vinden ondergetekende organisaties het belangrijk de regering op deze problematiek te wijzen en met klem aan te dringen op een meer kritische houding ten opzichte van deze kernwapenstaat.

Campagne tegen Wapenhandel, Frank Slijper

Greenpeace Nederland, Liesbeth van Tongeren

Laka, Henk van der Keur

PENN-NL, Karel Koster

WISE, Peer de Rijk

Noten voor de pers:

  • De brief aan minister Zalm en Bot
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Rianne Teule, Greenpeace Nederland, T: 06 52062973
    of Frank Slijper, Campagne tegen Wapenhandel, T: 06-28504778

Steun Stop Wapenhandel

Doneer