Naar een restrictiever Europees wapenexportbeleid

In een korte paper roept de Campagne tegen Wapenhandel op tot een strenger Europees wapenexportbeleid. De afgelopen jaren is herhaaldelijk gebleken dat de huidige regelgeving ruimte geeft voor controversiële exporten naar mensenrechtenschenders, conflictgebieden en ontwikkelingslanden. De regering wil dit jaar samen met de andere EU lidstaten het Europees wapenexportbeleid evalueren. De Campagne tegen Wapenhandel doet enkele concrete voorstellen die tot een sterker Europees wapenexportbeleid moeten leiden.

Lees het rapport Naar een restrictiever Europees wapenexportbeleid – Voorstellen bij de evaluatie van het Gemeenschappelijk Standpunt

Steun Stop Wapenhandel

Doneer