NIDA

Verkiezingsprogramma

NIDA wil ontwapenen in plaats van bewapenen. NIDA kiest voor een omslag in “onze export van wapentuig” gericht op het terugdringen van de wereldwijde wapenhandel en het stoppen van het leveren van wapens aan landen die daarmee de mensenrechten van hun eigen burgers schenden en/of illegale oorlogen voeren. NIDA zet internationaal in op een defensiebeleid dat gericht is op boycots, sancties en ontwapening van landen die mensenrechten schenden in hun binnen- en buitenland.

NIDA wijst er nadrukkelijk op dat de welvaart van Nederland alleen tot stand kon komen doordat we een internationaal land zijn. En dat er ook een keerzijde aan zit van kolonialisme, roof en slavernij.

In de Kamer

NIDA was de afgelopen vier jaar niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. De gemeenteraadsfractie in Rotterdam was wel aanwezig en sprak bij een protest tegen een wapenbeurs in Ahoy.

Terug naar ‘Wapenhandel en de verkiezingen’

Steun Stop Wapenhandel

Doneer