Niet nog meer wapens voor Europa!

Op 15, 16 en 17 februari komen wapenindustrie en Europese krijgsmachten bijeen in Amsterdam om te praten over bewapening, wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek. Ze noemen het ‘European Defence Procurement‘. Het is een bijeenkomst waar de wapenindustrie en krijgsmachten hun banden verder aanhalen. Stop Wapenhandel organiseerde een picketline met als spreker oa Guido van Leemput van het Amsterdams Vredes Initiatief.

Oplopende spanningen tussen het Westen en Rusland en angst voor terroristische aanslagen hebben de afgelopen jaren de lobby voor meer wapens de wind in de rug gegeven. Daar komt nu bij, dat Trump zegt niet langer te willen betalen aan Europese defensie omdat de Europeanen veel te weinig aan hun krijgsmachten zouden uitgeven. Maar de totale militaire uitgaven van alle Europese landen samen ($281 miljard) zijn nu al veel hoger dan die van Rusland ($66 miljard)*. Het defensiebudget van de EU-landen samen is het op één na hoogste ter wereld, na de Verenigde Staten. Meer wapens maken Europa niet veiliger.Wapenaankopen onttrekken geld aan uitgaven voor bijvoorbeeld onderwijs, conflictpreventie en duurzame ontwikkeling. Zaken die wel bijdragen aan een vreedzamere en veiligere wereld.

Bovendien gebruiken Europese landen hun wapens de afgelopen decennia vooral voor militaire interventies. Vaak met rampzalige gevolgen, denk aan de bombardementen op Libië, die het land verder een burgeroorlog inleidden. Voor de rest van de wereld betekent meer Europese bewapening vooral een grotere dreiging.

Stop Wapenhandel organiseert een picketline bij de ‘European Defence Procurement’ als protest tegen steeds meer geld voor wapens. Met als spreker oa Guido van Leemput van het Amsterdams Vredes Initiatief

Landen staan onder druk om hun militaire budgetten te verhogen. Ook de Europese Unie heeft grootse plannen. De komende jaren gaan er miljoenen naar wapenonderzoek, vanaf 2021 moet er een half miljard per jaar beschikbaar komen. Daarnaast moet er een EU Defensiecapaciteitenfonds komen met een budget van maar liefst 5 miljard euro per jaar.
Op de ‘European Defence procurement’-bijeenkomst in Amsterdam komen sprekers van de NAVO, van de European External Action Service, van de wapenindustrie en veel aankoopverantwoordelijken van EU- en NAVO-krijgsmachten. De bijeenkomst wordt ondersteund door de NIDV, de koepelorganisatie van de Nederlandse wapenindustrie, en door UkrOboronProm, de Oekraïense koepel van wapenindustrie. Een prominente plek voor deze organisatie op een NAVO- en EU bewapeningsbijeenkomst is niet bepaald een vertrouwenwekkende stap richting Rusland.
* Militaire uitgaven 2015. Europa inclusief VK. Bron SIPRI.

 

.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer