Nieuwe website met overzicht banden tussen Nederlandse universiteiten en Israël

7 juni 2024 – Vanaf vandaag is de nieuwe website academiccomplicity.nl online, die per Nederlandse universiteit een overzicht geeft van alle actuele institutionele banden met aan genocide en andere misdaden medeplichtige Israëlische instellingen en bedrijven. Met deze website willen de initiatiefnemers – Stop Wapenhandel, European Legal Support Centre (ELSC) en Solid Sustainability Research – studenten en stafleden die op de universiteiten in actie komen voor het beëindigen van deze banden en alle andere geïnteresseerden van een betrouwbare en zo compleet mogelijke informatiebron voorzien. Het gaat in totaal om ruim 200 relaties met onder meer Israëlische bedrijven, universiteiten en overheidsinstellingen, waarvan een aanzienlijk deel werkt met of voor de Israëlische krijgsmacht. 

Itaï van de Wal van het ELSC: “Studenten en medewerkers zetten zich al jarenlang in voor de openbaarheid en beschikbaarheid van de banden met medeplichtige partners die ze aan de kaak stellen. Met deze website zetten we een grote stap naar het voor iedereen vindbaar en overzichtelijk maken deze informatie. Mensen kunnen op academiccomplicity.nl de omvang van het probleem inzien en informatie vinden over waarom partners medeplichtig worden geacht.”

De database, die is samengesteld in samenwerking met studenten en staf van diverse Nederlandse universiteiten, baseert zich op openbaar beschikbare informatie over onder andere samenwerkingen in door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten, uitwisselingsprogramma’s en andere gezamenlijke initiatieven.

De betrokkenheid van de Israëlische partners bij geweld en onderdrukking tegen Palestijnen variëert. “Meest zorgelijk zijn de samenwerkingen met Israëlische militaire bedrijven, zoals Israel Aerospace Industries, een belangrijke wapenleverancier voor de Israëlische krijgsmacht,”, aldus Mark Akkerman (onderzoeker bij Stop Wapenhandel), “maar eveneens die met grote internationale wapenbedrijven als Lockheed Martin, Thales en Airbus, die niet alleen wapens leveren maar ook frequent samenwerken met de Israëlische wapenindustrie”. Deze nauw met de krijgsmacht verbonden wapenindustrie staat hoog aangeschreven op de internationale markt, waar het wapens aanprijst als ‘combat proven’, oftewel: ‘getest op Palestijnen’. 

Michiel Bot van Dutch Scholars for Palestine vult aan: “De medeplichtigheid van Israëlische universiteiten aan de bezetting, de apartheid, en nu aan de genocide beperkt zich niet tot het ontwikkelen van militaire technologie. Zo ontwikkelen rechtenfaculteiten doctrines om flagrante schendingen van het internationale recht goed te praten; ontwikkelen instituten voor internationale betrekkingen strategische doctrines die de periodieke bombardementen op Gaza legitimeren (“Mowing the Grass in Gaza”); wissen archeologie afdelingen sporen van niet-joodse cultuur in Palestina uit; schrijven geschiedenisafdelingen Palestijnen uit de geschiedenis; en laten universiteiten studenten staatspropaganda bedrijven op social media.”

Steun Stop Wapenhandel

Doneer