3 juni 2010 Ophef over conferentie wapenproducenten op de Dam

Half mei ontdekte de Campagne tegen Wapenhandel dat een groot aantal defensiebedrijven, waaronder vijf van de grootste, een conferentie wilden houden in het hart van Amsterdam. We organiseerden een picketline.

N.a.v. de Netherlands Offset Conference 2010 in Amsterdam (2-3 juni) werden raadsvragen gesteld door de SP en de VVD. Bijgaand de vragen en antwoorden van SP en van VVD. Interessant is dat het College van B&W op zowel een vraag van de VVD als van de SP antwoort: “De defensie-industrie opereert binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Daarnaast speelt echter ook de wenselijkheid van een dergelijke conferentie. Vanaf 2005 is de lijn van het college dat het houden van dergelijke conferenties haaks staat op de Amsterdamse aanpak van agressie en geweld, waarin een belangrijk speerpunt is het wapenvrij maken van de gemeente. Het huidige college handhaaft deze zienswijze en is dan ook van mening dat het onwenselijk is dat deze conferentie in Amsterdam wordt gehouden en zal dit ook aangeven bij de betrokken partijen.”

Aankondiging picketline – donderdag 3 juni – 9.00 uur Dam, Amsterdam

Op donderdag 3 juni komen vertegenwoordigers van tientallen wapenproducenten bijeen in Amsterdam voor de ‘Netherlands Offset Conference’. Deze conferentie gaat over zogenaamde compensatieorders, orders die buitenlandse defensiebedrijven verplicht bij Nederlandse bedrijven moeten plaatsen wanneer de Nederlandse krijgsmacht iets bij hen koopt. Campagne tegen Wapenhandel organiseert een picketline ‘Stop wapenhandel!’ voor de deur van de conferentie.

Vijf van de tien grootste wapenproducenten ter wereld zullen bij deze conferentie vertegenwoordigd zijn: BAe, Boeing, Lockheed Martin, L-3 Communications en Thales. Deze bedrijven leveren wapens aan landen in spanningsgebieden, landen met interne conflicten en straatarme landen, die hun geld wel beter kunnen besteden. Ook zijn al deze bedrijven betrokken bij de productie van kernwapens en/of clustermunitie. Lockheed Martin is voorts de hoofdaannemer van het controversiële JSF-project. Daarnaast is ook het Israëlische bedrijf Elbit aanwezig, dat op diverse manieren een bijdrage levert aan de onderdrukking van de Palestijnen. Zo levert het technologie en camera’s voor de scheidingsmuur tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Een zelfde soort contract kreeg het bedrijf voor het hek tussen de VS en Mexico, bedoeld om ‘illegale’ immigratie tegen te gaan. Tijdens de conferentie zullen ook tientallen Nederlandse bedrijven aanwezig zijn, in de hoop meer compensatieorders binnen te halen.

Wapenhandelaren verdienen grof geld aan de dood of verminking van talloze mensen. Mede dankzij hen worden oorlogen, andere gewelddadige conflicten en situaties van onderdrukking in stand gehouden. Nederland heeft hier als de op vijf na grootste wapenexporteur ter wereld, een belangrijk aandeel in. De miljarden die omgaan in de wapenhandel kunnen beter ingezet worden voor een leefbare, eerlijkere en vreedzame wereld voor iedereen.   

Steun Stop Wapenhandel

Doneer