Onderzoek naar wapens, de Europese Unie

Onderzoek naar wapens, de Europese Unie

Uit ’t Kan Anders juni 2005

De Europese defensie-industrie klaagt steen en been over het achterblijven van de gelden voor de wapenindustrie. Een werkgroep die de Europese Grondwet opstelde, beweerde: “Meer investeringen in militair onderzoek zijn van essentieel belang, zowel met het oog op kwalitatief hoogstaande uitrusting als in het belang van de civiele industrie, die ook de vruchten plukt van militair onderzoek. De noodzaak blijkt bijvoorbeeld uit het aanzienlijke verschil tussen de omvang van de investeringen in de Europese Unie (ongeveer 10 miljard euro) en die van de investeringen van de Verenigde Staten (53 miljard euro).” De spiegeling aan het Amerikaanse bestedingspatroon laat zien welke bedenkelijke koers invloedrijke Europese strategen voor ons in petto hebben.

Bovendien heeft de industrie voor het eerst EU-geld gekregen voor militair en veiligheidsonderzoek. Ook in Europa zijn vraagtekens te zetten bij de nadruk op defensie bij de verdeling van gelden. In Europa gaat een derde van de R&D-gelden naar militair onderzoek. Ruim de helft daarvan wordt door overheden gefinancierd en de rest door de industrie zelf. Dit terwijl van de civiele R&D nog geen 20% door de EU-regeringen wordt verstrekt en 80% door de industrie. Ook in de EU blijkt de wapenindustrie dus voorgetrokken te worden.

Bron: Frank Slijper, “Europese Grondwet: Defensieagentschap en militair onderzoek,” CtW, mei 2005; en Brian Morris, “Networking and Research Opportunities in Europe,” Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD), 29/03/05.