Onderzoekers: Overheidsfinanciering wapenexport ontsnapt aan regel

Persbericht – Campagne tegen Wapenhandel, 8 juli 2007
(English press release below)

Amsterdam – Verdragen die het beleid rond exportkredieten regelen bevatten allemaal uitzonderingsclausules voor wapenhandel. Nieuwe onderzoekscijfers van het European Network Against Arms Trade (ENAAT) tonen hoe exportkredieten (overheidsleningen en verzekeringen voor handel naar risicolanden) daardoor onbeperkt worden ingezet voor het stimuleren van wapenexport, vaak naar arme landen en naar conflictgebieden.

Hoewel gemiddeld slechts 2% van alle exporten in Europa militair gerelateerd is gaat 20 tot 30% van alle exportkredietgeld naar steun aan de wapenindustrie. Ook ‘commissies’-beter bekend als smeergeld- worden gedekt door exportkredieten.

Lidstaten van de Europese Unie zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en exportkredieten voor wapenhandel moeten verbieden. In een recente brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bos van Financiën dat exportkredieten de welvaart van beide handelspartners verhogen en dat bij exportkredieten richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in acht worden genomen (1). Ingeval van kredieten voor wapenaankopen is hiervan echter geen sprake.

Met exportkrediet gesteunde wapenhandel gaat vaak naar landen waar het leger zich onttrekt aan democratische controle. Exportkredieten voor militaire aankopen verzwaren de schuldenlast van deze landen, bijvoorbeeld van Indonesië, dat meer uitgeeft aan het afbetalen van schulden dan aan onderwijs en gezondheidszorg. Ook vergroten met exportkrediet gesteunde militaire aankopen de spanningen in conflictregio’s, bijvoorbeeld tussen landen als India en Pakistan. Nederland besteedt na Groot-Brittannië en Frankrijk het grootste aandeel van zijn exportkredieten aan militaire export.

Noten

(1) ‘Toerekening van kwijtschelding aan de OS-begroting’ dd 12 juni 2007

Lees het rapport ‘European Export Credit Agencies and the financing of arms trade’

Government financing of military sales escapes regulations, research finds.

July 11, 2007 – – Organisations dealing with export credit policies such as the OECD and the European Union, exempt trade in arms and war materials from regulations. That makes it possible for government backed Export Credit Agencies (ECAs) from European countries to stimulate arms trade to poor, indebted and/or conflict-ridden countries.
European member states should take their responsibility and bring export credit policies in line with the restrictive policy as is formulated in the European Code of Conduct on Arms Exports.

An investigation from the European Network Against Arms Trade (ENAAT) shows the uncontrolled way in which countries support their defence industry. Although only an average of 2% of all European export is military-related, about 20 to 30 percent of all export credits backed by governments is in support of the arms trade. Coverage of ‘commissions’ –also known as bribes- is often included in the transaction. Export credits for military sales contribute to debts of already severely indebted countries such as Indonesia, or contribute to tension in countries such as India and Pakistan.

ECAs are funded with taxpayers’ money and should be held accountable for their actions. Therefore the European Network Against Arms Trade calls for prior public notification of each ECA transaction. At present detailed figures on export credit support for military sales are often kept secret.
Given the aggravating effects of the arms trade on potential conflict and human rights abuses, the European Network Against Arms Trade calls on the EU to exclude military sales from the portfolio of their export credit agencies altogether.

Read the report ‘European Export Credit Agencies and the financing of arms trade’