Oproep aan ING en Robeco: “Scherp wapenbeleid aan”

PERSBERICHT, Utrecht, 17 juni 2011 – ING en Robeco moeten hun wapenbeleid aanscherpen en niet meer investeren in bedrijven die wapens leveren aan dictators en fragiele staten. Deze oproep doen de directeuren van IKV Pax Christi, Oxfam Novib en Campagne tegen Wapenhandel aan de CEO’s van ING (Hommen) en Robeco (Munsters).
Een herbezinning van het wapenbeleid van beide is logisch en nodig, mede gelet op de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. In landen als Libië, Saoedi-Arabië, Jemen en Bahrein zetten dictators westerse wapens–afkomstig van westerse bedrijven- in tegen burgers, resulterend in grootschalige mensenrechtenschendingen. ING en Robeco moeten bedrijven waarin zij –met eigen middelen of met geld van hun klanten- investeren aansporenomwapenleveranties aan dictators te staken en geen nieuwe investeringen meer doen in bedrijven die weigeren garanties te geven dat men geen wapens meer verkoopt aan dictatoriale regimes.Tenslotte moeten ze uitzonderingen in hun wapenbeleid voorkomen.
 
Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u bellen met Miriam Struyk, IKV Pax Christi, 06 – 48.98.14.93
De brieven kunt u lezen op www.ikvpaxchristi.nl