Oproep aan nieuwe Kamer: Wapenexportbeleid niet afbreken!

In een gezamenlijke brief aan de nieuwe Tweede Kamer hebben maatschappelijke organisaties hun grote zorgen geuit over een voorstel dat de deur wijd open zet voor wapenexporten naar ongewenste bestemmingen.

De voorstellen in de ‘Initiatiefnota over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie’ komen neer op het opgeven van zeggenschap over Nederlandse wapenexport als de productie plaatsvindt in een samenwerking onder het Europees Defensiefonds, of als sprake is van levering van onderdelen die minder dan 20% vormen van het totale wapensysteem. Dit kan leiden tot een de facto einde van het Nederlandse wapenexportbeleid, aldus Stop Wapenhandel, Amnesty international, Pax, OxfamNovib en Wo=Men.

Het streven naar een gezamenlijk Europees veiligheidsbeleid mag niet leiden tot een ‘race to the bottom’ van het wapenexportbeleid, waarbij de hele EU het beleid gaat volgen van de minst strikt controlerende landen. Hoewel het huidige Nederlandse wapenexportbeleid nog wel wat aanscherping kan gebruiken draagt het bij aan een stabielere, veiliger wereld en vloeit ook voort uit een juridisch-ethische plicht ten aanzien van het door Nederland (en alle andere EU landen) geratificeerde Wapenhandelsverdrag. De Tweede Kamer wordt opgeroepen niet in te stemmen met de voorstellen uit de Initiatiefnota. Lees de brief