Oproep: Oorlog kost ons de Aarde

Global Days of Action on Military Spending 2023 – Wereldwijd geven regeringen op dit moment meer dan US $ 2 biljoen uit aan militarisering. De groei van de militaire uitgaven staat in geen verhouding tot de uitgaven voor het verminderen van emissies van broeikasgassen en zal de klimaatnoodtoestand verergeren. Oorlog en gewapende conflicten leiden niet alleen tot dood en verderf, maar ook tot verwoesting van het milieu en tot klimaatafbraak. Hoewel onze regeringen beweren dat hoge ‘defensie’-uitgaven noodzakelijk zijn, beschermen deze ons niet tegen de existentiële dreiging van de klimaatcrisis. Geld dat gebruikt zou kunnen worden om klimaatschade te beperken of te stoppen, en voor vreedzame conflictbemiddeling, ontwapening en wereldwijde rechtvaardigheid, wordt in plaats daarvan besteed aan het verder militariseren van een toch al overgemilitariseerde wereld.

We doen een dringend beroep op regeringen om:

  • Het roer om te gooien en in te zetten op snelle, ingrijpende bezuinigingen op militaire uitgaven, te stoppen met het aanjagen van een wapenwedloop en het aanwakkeren van oorlog;
  • Het overheidsbeleid te demilitariseren, ook het beleid voor de aanpak van de klimaatcrisis;
  • Op menselijk en gezamenlijke veiligheid gericht beleid te voeren dat mens en planeet beschermt en niet de winstgedreven agenda volgt van de wapen- en fossiele brandstofindustrie;
  • Structuren en organisaties te creëren op basis van wederzijds vertrouwen en begrip, samenwerking en diplomatie, waar conflicten worden opgelost door dialoog, niet door oorlog.

De prijs voor een ander beleid was nog nooit zo hoog.

Oorlog kost ons de Aarde.

U kunt de volledige verklaring lezen op de GDAMS website in het Engels, Duits, Spaans, Catalaans en Italiaans. Deze oproep staat tot 8 mei open voor steunbetuigingen van organisaties.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer