Stop de levering van korvetten! Vrede in Indonesië! Landelijke actiedag – donderdag 16 december

Stop de levering van korvetten!

Vrede in Indonesië!

Landelijke actiedag – donderdag 16 december

Foto: Arjen van der Merwe

Oorlogsschepen voor Indonesië? Dat gaat ten koste van vrede, ontwikkeling en democratie! Nederlandse banken willen deze wapenhandel financieel steunen!

Dat mag niet gebeuren!
Doe mee met de landelijke actie!

Waarom geen korvetten? De laatste jaren zet Indonesië voorzichtige stappen op weg naar meer democratie. Het is van groot belang om deze democratische ontwikkeling te steunen. Dat doe je niet door oorlogsschepen te leveren, zoals de Nederlandse regering nu van plan is. Ontwikkeling Indonesië is een land waar tientallen miljoenen mensen onder de armoedegrens leven. Die hebben niets aan peperdure marineschepen, maar hebben behoefte aan gezondheidszorg en onderwijs. Doordat het leger in Indonesië zo machtig is kan het een groot deel van het staatsbudget naar zich toetrekken. Dat gaat ten koste van sociale uitgaven.

Vrede en mensenrechten

In vele delen van Indonesië woeden conflicten tussen leger en opstandige groepen. Dat gaat gepaard met grof geweld tegen burgers. In Atjeh, de Molukken en West-Papoea is het leger alom aanwezig. Mensenrechtenschendingen zijn aan de orde van de dag en worden vrijwel nooit bestraft. Het leger gebruikt marineschepen in deze conflicten voor transport van troepen en voor het beschieten van de opstandige eilanden vanaf zee.

Europese Unie

De Europese Unie heeft afgesproken om geen wapens te verkopen aan landen die deze gebruiken voor binnenlandse onderdrukking. Ook is afgesproken geen wapens te leveren die een buitensporig beroep doen op de overheidsgelden. Het lijkt er op dat bij deze korvettenorder al deze criteria aan de kant gezet worden omdat er grof geld verdiend kan worden.

Samen kunnen wij deze levering stoppen

Twee Nederlandse banken, ING en Rabobank, hebben zich bereid getoond 95% van de kosten van de levering te verzekeren. In onze contacten met hen hebben ze tot nu toe alle verantwoordelijkheid van zich afgeschoven. “Door de financiering van een grootschalige wapenlevering aan het Indonesische leger overtreedt ING haar eigen ethische normen,” stelt het Belgische Netwerk Vlaanderen, dat campagne voert tegen de betrokkenheid van banken bij wapenexporten.

Actie voeren is eenvoudig

Ook bij u in de buurt is een vestiging van de ING of Rabobank. Op eenvoudige wijze kunt u uw protest laten horen. Het kost een paar uur om een spandoek te schilderen, een persbericht te verzenden en een uur voor een vestiging te gaan staan. Bovendien willen wij u een handje helpen.

Voorbereiding:

Met drie mensen kunt u een actie organiseren, en die zijn vast te vinden. U krijgt van ons een persbericht, dat u uiterlijk 13 december aan de lokale pers stuurt. U schildert een spandoek en eventueel stelt u de bank vooraf op de hoogte van uw komst en vraagt u om een gesprek achteraf.

Tijdens de actie:

Zorgt u ervoor dat uw spandoek mooi uitkomt voor een foto in de krant. Eén van u kan de pers te woord staan. De anderen kunnen pamfletten aan voorbijgangers uitdelen. Aan het eind van de actie kunt u de filiaalhouder vragen buiten een aan hem of haar gerichte brief in ontvangst te nemen (ook leuk voor de fotografen). Als u wilt kunt gebruik maken van teksten die wij hebben voorbereid (z.o.z.). Wij zorgen er voor dat de landelijke pers op de hoogte is van uw actie Laat u ons dan weten wat u van plan bent en hoe het is gegaan?

Ter ondersteuning van de actie

Als u wilt kunt u gebruik maken van het volgende materiaal:

  • Persbericht: Een paar dagen voor de actie versturen naar plaatselijke en regionale pers.
  • Uitdeelpamflet: Dit is bedoeld voor voorbijgangers tijdens de actie.
  • Brief aan de filiaalhouder van de plaatselijke bank: Deze brief kunt u overhandigen. Ze bevat een oproep aan de landelijke directie van de bank om de financiering van oorlogsschepen te stoppen.
  • Achtergrondinformatie:o Een brochure over de levering van de schepen (25 pagina’s)

    o Briefwisseling tussen Campagne tegen Wapenhandel en ING en Rabobank. U kunt dit materiaal opvragen bij de Campagne tegen Wapenhandel of op onze website vinden. U kunt dit materiaal dan zelf verveelvoudigen.

Laat ons weten wat U doet

Uitprinten en opsturen,
even bellen, emailen kan ook.

Wij organiseren een actie:

in: …………………….

adres filiaal: …………………….

bij de ING O Rabo-bank O
met: ………..mensen
Tijd: …………….uur, op 16 oktober

Wij willen een:
O persbericht,
O uitdeelpamflet,
O brief aan filiaalhouder,
O 1-5 brochure(s) en
O kopie van briefwisseling met ING en Rabobank.

U kunt dit ook per email of telefonisch aanvragen.

Campagne tegen Wapenhandel

e-mail: amokmar@antenna.nl
Anna Spenglerstraat 71,
1054 NH Amsterdam
tel/fax: 020-6164684

Geen wapens naar Indonesië Activiteiten