Overheidssteun voor wapenexporten

Overheidssteun voor wapenexporten

Uit: ’t Kan Anders, september 2003

Klanten voor wapens worden gelokt met prachtige aanbiedingen en financieringspakket- ten. In Nederland bestaat dat pakket onder andere uit de exportkredietverzekering van de staat. Dat betekent dat de overheid de risico’s overneemt van de wapenfabrikanten mocht de klant niet betalen. Niet de bedrijven maar de belastingbetalers dekken met andere woorden de bedrijfsrisico’s. Door het bestaan van de exportkredietverzekering kunnen landen die niet gelijk kunnen of willen betalen toch wapens kopen. Uiteindelijk – na het aflopen van de krediettermijn -moeten ze wel betalen, waardoor de staatschuld toeneemt.
Sinds augustus 2002 zijn in Nederland de polissen voor dit soort kredieten openbaar. Het gaat daarbij om polissen voor een groot aantal risicovolle transacties, waaronder die voor wapenexporten. Echter terwijl het aandeel wapenexporten 0,2% van de gehele Nederlandse export uitmaakt gaat bijna 20% van alle exportkredietverzekeringspolissen naar wapenhandel. In het eerste jaar ging het daarbij om leveranties aan Indonesië, Jordanië, Turkije, Venezuela en Zuid-Korea. De totale waarde van de verzekeringen was 144 miljoen euro. Dat betekent dat ruim een kwart van de Nederlandse wapenexporten die niet naar NAVO-landen gaan door de overheid gesteund en bevorderd wordt. Het is vooral Thales NL (voorheen Hollandse Signaal) dat hiervan profiteert.

bron: http://www.gerlingncm.com/nl/mtb_nl/Overheid/tranekv.pdf
NB: deze link werkt niet meer. GerlingNCM heet nu Atradius.
Overzicht van de afgegeven polissen: http://atradius.com/nl/dutchstatebusiness/overheid/afgegevenpolissen/

Zie ook:

Steun Stop Wapenhandel

Doneer