Vrede voor Indonesië Geen korvetten naar Indonesië

ING en Rabobank moeten
wapenhandel met Indonesië stoppen

oorlog

– Het is al heel lang oorlog in Indonesië. In Atjeh, Papoea en de Molukken wordt regelmatig militair geweld tegen burgers gebruikt. Het Indonesische leger wil nu oorlogsschepen kopen in Nederland. Daarmee kan het de oorlogen en onderdrukking voortzetten.

richtlijnen

– De Europese Unie heeft afgesproken om geen wapens te verkopen als deze gebruikt kunnen worden voor binnenlandse onderdrukking, conflicten verergeren of een buitensporig beroep doen op de overheidsgelden. Daarom mag deze levering niet doorgaan.

kosten

– De Rabo en ING-bank hebben zich bereid getoond 95% van de financiering voor hun rekening te nemen. Als ze hun geld niet krijgen, betaalt de Nederlandse overheid het door de banken geleden verlies. Het gaat om een verzekerd bedrag van 500 miljoen euro. De levering van de oorlogsschepen en de financiering ervan zijn een slecht idee, omdat:

  • Het leger in Indonesië nog steeds de touwtjes in handen heeft. Dit leger is sta-in-de-weg bij de noodzakelijke democratische ontwikkeling. Het leger moet niet gesteund worden met wapensystemen die zijn status vergroten.
  • Mensenrechtenschendingen komen in Indonesië veelvuldig voor, met name door het leger. Deze schepen zijn geschikt voor militaire operaties waarbij de mensenrechten worden geschonden.
  • Nederland geeft dit jaar een kleine � 50 miljoen uit voor ontwikkelingssamenwerking aan Indonesië. Wat de ene hand geeft, neemt de andere hand dubbel en dwars weer terug. Ook al krijgt Jakarta nu een krediet van een half miljard euro dit geld moet ook weer terugbetaald worden.
  • Indonesië is een arm land, waar tientallen miljoenen mensen onder de armoedegrens leven. Indonesiërs zijn veel beter af als geen peperdure marineschepen worden gekocht, maar geld wordt ingezet voor gezondheidszorg en onderwijs.
  • Indien Indonesië niet betaalt, betaald de Nederlandse overheid. Dat betekent dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor de risico�s die met deze wapenhandel gemoeid is.

Vraag uw bank zich uit dit project terug te trekken.

Deze actie is georganiseerd door: [Vul uw naam of die van uw groep in] in het kader van de landelijke actiedag tegen de mogelijke levering van twee marineschepen en de betrokkenheid hierbij van ING en Rabobank.

Activiteiten