Partij voor de Dieren

Verkiezingsprogramma

De Partij voor de Dieren is van mening dat de wapenindustrie conflicten verergert en wil strikter beleid: “Het wapenexportbeleid wordt zo aangescherpt dat er vanuit Nederland en de EU geen wapens geleverd worden aan repressieve en autoritaire staten die mensenrechten schenden. Nederland zet zich – ook binnen de EU – in voor naleving van verdragen tegen landmijnen en clustermunitie en voor wereld – wijde regulering van de wapenhandel.” De partij wil geen nieuwe onderzeeboten en gevechtsvliegtuigen aanschaffen.

In de Kamer

De Kamerleden van de Partij voor de Dieren spraken zich zelden actief uit over wapenhandel en -industrie. De fractie stemde voor moties voor wapenembargo’s tegen Saoedi-Arabië, Egypte en Turkije en voor het instellen van een vergunningplicht voor de uitvoer van surveillancetechnologie. De partij steunde ook een motie van DENK om Israël aan te spreken op wapenleveranties aan Myanmar en keerde zich tegen de aanschaf van ‘smart vests’ van het Israëlische wapenbedrijf Elbit voor Nederlandse militairen.

De Partij voor de Dieren stemde tegen het oprichten van het Defensiematerieelfonds en tegen moties om de Nederlandse wapenindustrie meer te betrekken bij de bouw van nieuwe onderzeeboten. De fractie was voor een verbod op het besteden van ontwikkelingssamenwerkingsgeld aan grensbewaking.

Terug naar ‘Wapenhandel en de verkiezingen’

Steun Stop Wapenhandel

Doneer