Ongecontroleerde doorvoer naar conflictgebieden en dictaturen

Amsterdam, 11 december 2007 – Analyse Nederlandse wapenexport

– Nederland verstevigt zijn positie als grote wapenexporteur met uitvoervergunningen ter waarde van ruim een miljard euro. Nederland behoort daarmee tot de top 5 van de wereld. Grote hoeveelheden nachtzichtapparatuur gaan naar China, Israël en Pakistan, waarheen normaal gesproken geen wapens geëxporteerd mogen worden.  Doorvoer van wapens legt Nederland al helemaal geen strobreed in de weg, ook niet naar oorlogsgebieden, zo blijkt uit een vandaag verschenen jaarrapport over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2006. Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse wapenhandel.

Voor de derde maal publiceert de Campagne tegen Wapenhandel vandaag haar alternatieve jaarrapport van de Nederlandse wapenhandel, dat inzicht biedt in de grote hoeveelheid ruwe gegevens die de overheid sinds enkele jaren publiceert. Daarin valt een duidelijk stijgende lijn te zien in de wapenverkopen van de laatste tien jaar, in het bijzonder de afgelopen vier jaar. De verkoop van tweedehands defensiematerieel speelt daarbij een grote rol.

In 2006 spanden verkopen aan  Indonesië, Venezuela en Chili de kroon. Die drie bestemmingen waren in 2006 samen goed voor meer dan de helft van de Nederlandse wapenhandel. In strijd met de criteria die Nederland zichzelf oplegt worden ook wapenexporten naar conflictgebieden toegestaan.
Zo blijkt uit het rapport dat Nederland militair materieel levert aan India en Pakistan, ondanks hun gespannen relatie en ondanks de precaire situatie waarin Pakistan verkeert. Ook Israël ziet inmiddels weer mogelijkheden om Nederlandse militaire technologie te kopen – Nederland zet daarvoor de deur weer op een ruime kier.

Miljoenenexporten van in Nederland gebouwde onderdelen voor nachtzichtapparatuur vinden hun weg naar vooral China, onder meer naar grensbewakingstroepen. Terwijl tegen dit land vanwege de slechte mensenrechtensituatie een Europees wapenembargo loopt, gelden voor onderdelen van nachtzichtkijkers amper beperkingen vanwege het zogeheten dual-use karakter ervan.

Voor doorvoer van wapens gelden amper beperkingen, omdat Nederland leveranties die afkomstig zijn uit bevriende landen zonder controle door laat gaan. Zo leverden de VS zelfs tijdens de Libanon-oorlog in de zomer van 2006 probleemloos vrachten munitie via Schiphol aan Israël. Dat zelfde gold voor Spaanse en Tsjechische wapenzendingen aan bijvoorbeeld Bangladesh, de Filippijnen, Guatemala en Kazachstan.

In het rapport “Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2006“ geeft de Campagne tegen Wapenhandel een uitgebreid overzicht van allerhande feiten en details over de aard en omvang van de  Nederlandse wapenhandel in 2006. Deze uitgebreide analyse is een uniek overzicht van de meest recent beschikbare wapenexportgegevens.