Publicatie nieuwste wapenexportgegevens verschenen

Groningen/Amsterdam, 12 december 2008 –

Nederland blijft een van ’s werelds grootste wapenexporterende landen en levert aan conflictgebieden of landen waar amper sprake is van democratie. Grootschalige uitvoer vindt plaats naar bijvoorbeeld Saoedi-Arabië, Egypte, India, Oman en Pakistan. Daarnaast staat Nederland wapendoorvoer toe naar landen als Equatoriaal Guinee, Jordanië, Indonesië en Israël, zo blijkt uit de vandaag verschenen ‘Analyse Nederlandse wapenexportvergunningen 2007‘. Dit jaarverslag van de Nederlandse wapenhandel in internationaal perspectief beschrijft de vooraanstaande positie van Nederland en licht toe naar welke landen Nederland wapens exporteert.

Naast een zeer omvangrijke marineorder uit Oman ter waarde van ruim 100 miljoen euro, springt ook de uitvoer naar Pakistan van nachtzichtapparatuur ter waarde van ruim 20 miljoen euro in het oog. In het verlengde van de oorlog in Afghanistan meent de Nederlandse regering mee te moeten doen aan de grootschalige bewapening van het politiek bijzonder instabiele Pakistan. Tegelijk leverde Nederland vorig jaar voor een vergelijkbaar bedrag militair materieel aan buurland en aartsrivaal India.

Ook besteedt het rapport ruime aandacht aan de belangrijke functie van Nederland als doorvoerland van wapens. Nederland legt wapenvrachten op weg naar spanningsgebieden en ontwikkelingslanden geen strobreed in de weg, zolang die afkomstig zijn uit EU of NAVO lidstaten. Dit ondanks grote interpretatieverschillen onder bondgenoten over wat acceptabele bestemmingen zijn. Met het goeddeels laten wegvallen van controle op militaire goederen aan de Europese binnengrenzen geeft Nederland bovendien een essentieel deel van haar exportcontrolebevoegdheden uit handen. Schiphol blijkt steeds meer een knooppunt in Amerikaanse wapentransporten van en naar Irak en Afghanistan, mede ten gevolge van de privatisering van militaire transporten.