EU Gedragscode voor Wapenexporten niet toereikend

Amsterdam, 6 juni 2008

— Bij het tienjarig bestaan van de EU Gedragscode voor Wapenexporten stellen acht Europese organisaties vast dat deze hard toe is aan revisie. De Gedragscode is niet toereikend om de toenemende globalisering van de wapenhandel het hoofd te bieden en vertoont een groot aantal gebreken. Bovendien is de gedragscode nog steeds niet juridisch bindend. Dat staat in het vandaag verschenen rapport Good Conduct? Ten Years of the EU Code of Conduct on Arms Exports. “De Gedragscode Wapenexport werd tien jaar geleden gezien als een eerste stap” zegt Frank Slijper van de Campagne tegen Wapenhandel, een van de auteurs. “Met de ervaring die we nu hebben, kunnen we duidelijk de hiaten aangeven. Zo bestaan grote interpretatieverschillen tussen de verschillende landen. De praktijk botst daarom regelmatig met de geest van de gedragscode.   Sommige criteria, bijvoorbeeld dat rekening moet worden gehouden met de mate van ontwikkeling van een kopend land, worden bijna nooit serieus meegewogen. Dat speelt in Nederland nu rond de export van een paar peperdure marineschepen naar Marokko.”

De EU Gedragscode Wapenexport is niet juridisch bindend. Maatschappelijke organisaties  pleiten er al jaren voor de gedragscode om te zetten in een Common Position, die lidstaten verplicht de gedragscode in hun wetgeving op te nemen. Ook moet de Gedragscode worden aangepast aan de toenemende internationalisering van de wapenindustrie. Er moeten strengere regels komen voor de export van componenten voor wapens, doorlevering van producten via joint-ventures (zowel binnen als buiten de EU), en de wederuitvoer van Europese militaire goederen naar derde landen. In het rapport worden een aantal recente cases beschreven waarin de Gedragscode voor Wapenexporten duidelijk tekort schoot of niet of nauwelijks is toegepast. De betrokken organisaties roepen hun overheden en de EU op om, voortbouwend op de ervaring van de afgelopen tien jaar, de Gedragscode flink te verbeteren.

Good Conduct? Ten Years of the EU Code of Conduct on Arms Exports is geschreven door: Campagne tegen Wapenhandel (Nederland); Caritas (Frankrijk); ControllARMI: Rete Italiana per il Disarmo (Italië); Groupe de recherché et d’information sur la paix et la sécurite (GRIP, België); Saferworld (VK); School for a Culture of Peace (Spanje); Swedish Peace and Arbitration Society (SPAS, Zweden); Transparency International (VK).&