Pensioenfondsen beleggen meer in kernwapens – oktober 2012

Een overzicht van belangrijke kernwapengerelateerde bedrijven, met een korte beschrijving van enige van de betreffende activiteiten, en van Nederlandse pensioenfondsen die in deze ondernemingen beleggen. Sinds de laatste update van beleggingen, die we in maart 2012 maakten, beleggen Nederlandse pensioenfondsen fors meer in kernwapenbedrijven.  Er is zowel sprake van een toename in de belegde bedragen, voor zover het om pensioenfondsen gaat die hier openheid over geven, als van een toename in het aantal bedrijven waar pensioenfondsen in beleggen

Lees het onderzoeksrapport pensioenfondsen in kernwapens

De pensioenfondsen die in strijd met hun uitsluitingsbeleid toch in kernwapenbedrijven beleggen, schreven we een brief waarin we hen wezen op deze strijdigheid en hen opriepen de betreffende beleggingen af te stoten.

Het pensioenfonds PNO Media reageerde snel en besloot naar aanleiding van onze brief de vier door ons genoemde kernwapenbedrijven in het vervolg ook van beleggingen uit te sluiten.

Lees hier de reactie van pensioenfonds PNO Media

En hier het besluit de vier bedrijven uit te sluiten

Het Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C) liet ons weten de uitsluitingenlijst van het Noorse Government Pension Fund te volgen. Omdat Babcock International daar niet op de lijst staat, zal PH&C ook niet overgaan tot het uitsluiten van dit bedrijf. Dit ondanks het feit dat Babcock betrokken is bij het onderhoud van de huidige Britse kernwapenonderzeeërs en bij ontwikkelen van de opvolger daarvan.

Van de overige door ons aangeschreven pensioenfondsen ontvingen we geen antwoord.