Pensioenfondsen: kernwapens, drones en JSF

Op de foto Stop Wapenhanden en de Raging Grannies in actie bij de jaarvergadering van pensioenfondsen in 2009.

ABP stopt met beleggen in kernwapens

Actievoeren loont (soms): Sinds 2008 doet Stop Wapenhandel onderzoek en voert actie tegen beleggingen van pensioenfondsen in kernwapens. In 2018 besloot het grootste pensioenfonds, ABP niet meer in kernwapens te beleggen. Hoera!

Steeds meer pensioenfondsen ontwikkelen een ethisch beleid. In 2014 beschreven we hoe de ABP beleggingen in kernwapens in 2014 waren opgelopen tot bijna 1,1 miljard euro. Een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. In tegenspraak met haar eigen beleid, dat investeringen in strijd met Non-Proliferatieverdrag (NPV) verbiedt, heeft ABP bovendien het bedrijf Larsen and Toubro, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en productie van kernwapenonderzeeërs voor India, aan de beleggingsportefeuille toegevoegd. Na coorspondentie met Stop Wapenhandel werd het bedrijf weer verwijderd. Lees hier de 2015 ABP visie op beleggen in kernwapens.

Nederlands pensioengeld voor de Joint Strike Fighter

Uit onderzoek van Stop Wapenhandel blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen voor miljarden beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling en productie van de F35, beter bekend als de Joint Strike Fighter. Dit gevechtsvliegtuig zal de F16 opvolgen. Dit betekent investeren in een aanvalsvliegtuig, ontwikkeld voor grootschalige bombardementen. Het betekent ook investeren in het vasthouden aan de Nederlandse kernwapentaak. Bovendien geeft Nederland met deelname aan JSF-productie een deel van zijn wapenexportcontrole uit handen, omdat in diverse Memoranda of Understanding is vastgelegd dat de VS bepalen aan wie het vliegtuig geleverd gaat worden. Toestellen met Nederlandse onderdelen kunnen daardoor geleverd gaan worden aan landen waar Nederland zelf een zeer terughoudend wapenexportbeleid voor voert.

Lees het onderzoek Pensioengeld voor de JSF

Nederlandse pensioenfondsen en militaire drones

Nederlandse pensioenfondsen beleggen massaal in producenten van militaire drones. Dit blijkt uit onderzoek van Stop Wapenhandel in het kader van de Internationale actiedag tegen drones. Daarmee investeren de pensioenfondsen in controversiele wapens die de drempel voor oorlog verlagen, de menselijke factor bij de beslissing om te doden steeds verder reduceren, en in sommige gevallen gebruikt worden voor liquidaties, soevereiniteitsschendingen en  mensenrechtenschendingen. Vooralsnog heeft geen enkel pensioenfonds een beleid ten aanzien van beleggingen in drones.
Meer informatie over de Global day of action against drones

Nederlandse pensioenbeleggingen in kernwapens

Update juni 2013: Nederlandse pensioenfondsen beleggen voor meer dan 1 miljard euro in bedrijven die kernwapengerelateerd werk doen. Dit is een forse stijging ten opzichte van oktober 2012, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel. Het ABP, het grootste pensioenfonds, is verantwoordelijk voor het grootste deel van dit bedrag, ruim 800 miljoen euro.
Persbericht:
Onderzoek:
Acties
In het voorjaar van 2013 hield het bestuur van ABP een tour van gespreksbijeenkomsten door het land. Tijdens verschillende bijeenkomsten spraken verontruste deelnemers het bestuur aan op beleggingen in kernwapens, na een oproep van de Campagne tegen Wapenhandel.
OP de foto: In Zwolle werd voor de deur van de bijeenkomst geprotesteerd met flyers en spandoeken.
In het najaar van 2012 tagden we de vier grote pensioenfondsen die nog steeds in kernwapens beleggen (ABP, PME, PMT en BPFBouw) door een bord met ‘Dit pensioenfonds belegt in kernwapens’ voor hun kantoren te plaatsen. (zie foto onder)
 
In mei 2009 voerden we actie bij de Algemene Ledenvergadering van Bedrijfstakpensioenfondsen. Met de actie ‘Pensioen met goed fatsoen‘ riepen we de pensioenfondsen op om niet te investeren in kernwapens, clustermunitie en landmijnen, en in bedrijven die meer dan 5% omzet halen uit wapenproductie.
De pensioenfondsen die in strijd met hun uitsluitingsbeleid toch in kernwapenbedrijven beleggen, schreven we eind 2012 een brief waarin we hen wezen op deze strijdigheid en hen opriepen de betreffende beleggingen af te stoten.
Het pensioenfonds PNO Media reageerde snel en besloot naar aanleiding van onze brief de vier door ons genoemde kernwapenbedrijven in het vervolg ook van beleggingen uit te sluiten.
Artikelen
Pensions and nuclear arms (blog) – mei 2013
In de pers
In de pers wordt regelmatig aandacht besteed aan ons onderzoek naar en acties tegen beleggingen van pensioenfondsen in kernwapens. Hier is een selectie van artikelen en berichten te vinden.

Ons onderzoek naar beleggingen in kernwapens en wapenindstrie is mede mogelijk gemaakt door de ASN Foundation.

.

Steun Stop Wapenhandel

Doneer