Persbericht – EU wapenembargo tegen Syrië moet niet worden versoepeld, zeggen vredesgroepen.

English underneath

30-01-2013 – Vredesgroepen van het European Network Against Arms Trade (ENAAT) waarschuwen tegen plannen om het huidige EU wapenembargo tegen Syrië te versoepelen, zoals Groot-Brittannië graag wil. Naar het zich laat aanzien zullen de Britten dit op donderdag 31 januari voorstellen in de Raad van de Europese Unie. Een versoepeling van het wapenembargo moet het leveren van militaire goederen aan de Syrische oppositie mogelijk maken.

Er zijn al veel te veel wapens in Syrië. Nog meer wapens zal het conflict waarschijnlijk alleen maar verlengen en de kansen op een vreedzame oplossing verder verkleinen. De oppositie tegen Assad bestaat uit zeer diverse groepen met niet altijd duidelijke agenda’s, waaronder zeer sektarische groeperingen. Het geven van militaire steun aan deze groepen kan de instabiliteit in Syrië alleen maar verder vergroten.

Bovendien kunnen militaire leveranties langdurig negatieve gevolgen hebben voor de regio. Wapens verdwijnen niet na een conflict, maar duiken vaak op bij andere strijdgroepen, in Syrië zelf of in omringende landen. De gevolgen daarvan zien we nu in Mali, waar wapens uit Libië worden ingezet.

In plaats van een versoepeling van het wapenembargo zou de EU meer druk moeten uitoefenen op Rusland en andere wapenleverende landen om hun leveranties aan het Syrische regime te stoppen. Ook zou de EU er voor moeten zorgen dat er geen Europese wapens die zijn geleverd aan derde landen, zoals Saoedi-Arabië, worden doorgeleverd aan de Syrische strijdende partijen.

Namens

Aktion Aufschrei: Stoppt den Waffenhandel, Germany – Christine Hoffmann

Bremen foundation for arms conversion and peace research, Germany – Andrea Kolling

Campaign Against Arms Trade, UK – Kaye Stearman, media co-ordinator

Campagne tegen Wapenhandel, The Netherlands – Wendela de Vries, co-ordinator

Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs, Spain – Jordi Calvo Rufanges

Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) / Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) – Adi Feller

Norwegian Peace Association – Hannah Eline Ander, co-ordinator

Peace Union of Finland – Laura Lodenius

Rete Italiana per il Disarmo (Italian Disarmament Network) – Francesco Vignarca, co-ordinator 

Swedish Peace and Arbitration Society – Anna Ek, president

Vredesaktie Belgium – Roel Stynen

PRESS RELEASE

EU arms embargo on Syria should not be amended, say peace groups

30-01-2013 — Groups organised in the European Network Against Arms Trade (ENAAT) strongly oppose any moves to amend the current EU arms embargo on Syria as proposed by the United Kingdom. A proposal to do so, to enable military equipment to be sent to anti-Assad groups, will most likely be presented to the Council of the European Union by the UK on Thursday 31 January.

Syria is already awash with weaponry. Any further weaponry would most likely prolong the conflict and reduce the chances of a peaceful outcome. The anti-Assad groups are largely an unknown quantity, consisting of many different groups, including those of a highly sectarian nature. Supplying arms to any group will increase future instability.

Moreover, sending more arms to the region will have long-term consequences, as arms do not go away after the conflict but might turn up with other groups in Syria or surrounding countries, as demonstrated by the Libyan arms now being used in Mali.

Instead of easing the arms embargo the EU should place pressure on Russia and other supplier countries to stop supplying weapons to the Syrian government, and ensure no weaponry supplied to third countries, such as Saudi Arabia, is sent on to any faction within Syria.

 

Signed

Aktion Aufschrei: Stoppt den Waffenhandel, Germany – Christine Hoffmann

Bremen foundation for arms conversion and peace research, Germany – Andrea Kolling

Campaign Against Arms Trade, UK – Kaye Stearman, media co-ordinator

Campagne tegen Wapenhandel, The Netherlands – Wendela de Vries, co-ordinator

Centre d’Estudis per a la Pau JM Delàs, Spain – Jordi Calvo Rufanges

Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) / Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) – Adi Feller

Norwegian Peace Association – Hannah Eline Ander, co-ordinator

Peace Union of Finland – Laura Lodenius,

Rete Italiana per il Disarmo (Italian Disarmament Network) – Francesco Vignarca, co-ordinator 

Swedish Peace and Arbitration Society – Anna Ek, president

Vredesaktie Belgium – Roel Stynen

Steun Stop Wapenhandel

Doneer