ING en Rabobank moeten steun aan wapenhandel Indonesië stoppen Groot aantal acties in heel Nederland

ING en Rabobank moeten steun aan
wapenhandel Indonesië stoppen

Groot aantal acties in heel Nederland

P E R S B E R I C H T

Op donderdag 16 december zullen op meer dan twintig plaatsen in Nederland acties plaats vinden bij de ING en Rabobank. De acties zijn gericht tegen de mogelijke levering van Nederlandse marineschepen aan Indonesië en de financiering daarvan door genoemde banken. Van Loppersum tot Eindhoven, van Leiden tot Deventer zullen consumenten d.m.v. spandoeken en pamfletten beide banken verzoeken hun financiële steun aan de levering te beëindigen. Aan de plaatselijke filiaalhouders wordt een brief met dit verzoek overhandigd.

Het is oorlog in Indonesië en mensenrechtenschendingen vinden op grote schaal plaats. In Atjeh, Papoea en de Molukken wordt regelmatig militair geweld tegen burgers gebruikt. In het verleden zijn marineschepen gebruikt tegen de burgerbevolking in onder meer Atjeh en Oost-Timor. Terwijl Nederland vijftig miljoen euro ontwikkelingshulp per jaar aan Indonesië geeft wordt een veelvoud daarvan verdiend met wapenleveranties. Dit komt de ontwikkeling van Indonesië niet ten goede.

De Nederlandse regering heeft nog geen besluit genomen over het verlenen van een exportvergunning voor de marineschepen (korvetten). Het lijkt erop dat de regering deze vergunning wil verstrekken. Hetgeen strijdig is met de gedragscode wapenuitvoer van de Europese Unie.

De levering van de korvetten is mogelijk doordat de ING en Rabobank 95% van de financiering voor hun rekening nemen. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen euro. Indien de Indonesische overheid niet kan betalen, vergoedt de Nederlandse regering het door de banken geleden verlies. Dit wordt mogelijk gemaakt door de zogenaamde exportkredietverzekering van de overheid.
De Campagne tegen Wapenhandel heeft de banken aangesproken op hun verantwoordelijkheid. In hun reacties verschuilen zij zich achter de overheid, zonder zelf onafhankelijk onderzoek te hebben gedaan naar de consequenties van de wapenleverantie. “De banken staan zich voor op maatschappelijk verantwoord beleid, maar bij de levering van de korvetten steken ze hun kop in het zand. De klanten verdienen beter beleid,” aldus Martin Broek van de Campagne tegen Wapenhandel.

Met deze acties willen we de ING en Rabobank oproepen hun medewerking aan de leverantie stop te zetten. Aan de plaatselijke filiaalhouders zal een brief worden overhandigd waarin wordt gevraagd er bij de landelijke directie op aan te dringen uit het project te stappen. In Groningen zal een deelnemer aan de actie haar rekening bij de Rabobank opzeggen.

Noten voor de pers:

Plaats: Alkmaar (?), Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Emmen, Groningen, Haarlem, Hoofddorp, Leiden, Loppersum, Oegstgeest, Purmerend, Rotterdam, Utrecht en Woudenberg.
Voor de details zie: Overzicht acties en foto’s
Datum: 16 december 2004
Tijd: v.a. 08.30 uur tot 20.00 uur

http://www.stopwapenhandel.nl/projecten/Indonesie.html

Activiteiten

Steun Stop Wapenhandel

Doneer